Kedysi v minulosti, keď sa vo svete objavovali pandémie, tak mali tú vlastnosť, že ich priebeh bol na rôznych územiach v odlišných časoch.
Táto súčasná pandémia „nového koronavírusu“ je však iná.
Zdá sa, že jej priebeh je rovnaký a takmer simultánny na celom svete.

Veď si zoberme, že vo všetkých európskych krajinách a v USA sa začala prvá vlna takmer v rovnakom čase – v polovici marca 2020. Trvala zhruba 2 mesiace a v polovici mája postupne oslabovala.

Potom počas leta 3 mesiace bol pokoj a zrazu v septembri, ako na povel začali všade čísla v podstate úplne identicky rásť.

Teraz tu máme druhú polovicu októbra a opäť, takmer synchronisticky sa idú zavádzať lockdowny (uzatvárania) na Slovensku, v Čechách, vo Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku a vlastne na celom svete.

Vyzerá to, ako keby ten vírus mal v sebe zabudované presné atómové hodiny. Pomaly si podľa neho budeme môcť nastaviť čas na hodinkách. Alebo je to celé inak?

Jediné vysvetlenie takejto pozoruhodnej časovej zosúladenosti je, že sa jedná o plánovanú celoplanetárnu operáciu. Ak je to tak, čo je cieľom takejto operácie?

Uniknutý plán z Kanady

Nedávno sa na verejnosť dostali podrobnosti plánu, ktorý bol sprístupnený Parlamentnému výboru pre strategické plánovanie Kanadského parlamentu, ktorému predsedá úrad samotného premiéra.

Tento plán vyniesol na verejnosť jeden jeho (z pochopiteľných dôvodov) nemenovaný člen, ktorému sa vôbec nepozdával.

Podľa jeho slov bol sám šokovaný, že na výbore iba 30% členov prejavilo nad týmto plánom znepokojenie. Zvyšným 70% členom nijako zvlášť neprekážal.

Členom výboru, ktorí so spomínaným plánom nesúhlasili, bolo veľmi jasne povedané, že ich námietky sú zbytočné, a že jeho vykonanie nič nezastaví.

Hoci ide o plán pre Kanadu, podľa rovnakého scenára sa riadia všetky ostatné krajiny sveta. Keďže ide o celosvetovú akciu, tak sa to rovnako týka aj nás.

Čo na nás elita chystá

Informácie o tomto covid-pláne priniesol vo svojom videu Jeff Berwick prevádzkujúci video kanál Dollar Vigilante.

Poďme sa teraz bližšie pozrieť, čo sa chystá na najbližšiu dobu.

November 2020

Plánujú sa pravidelne opakujúce lockdowny hlavných metropolitných oblastí. Lockdown „druhej vlny“ je načasovaný na november 2020.

Denné prírastky „nových prípadov COVID-19“ začnú prudko stúpať, až presiahnu testovacie kapacity. Rovnako budú ku koncu novembra stúpať krivky úmrtnosti na COVID-19 a pridružených komplikácií.

Zvláštne je, že už teraz presne vedia, čo sa bude diať…

December 2020

V každej provincii sa zintenzívni kupovanie existujúcich alebo budovanie nových karanténnych objektov.

Jeden poslanec sa v rámci hodiny otázok na toto pýtal predstaviteľa kanadskej vlády, ktorý mu odpovedal, že sú to internačné tábory pre karanténu tých, ktorý sa vrátia zo zahraničia.

Poslanec však ďalej poukazoval na to, že v dokumentoch sa píše, že zadržiavanie sa nebude týkať len prípadov COVID-19, ale dôvody môžu byť rôzne.

Pýtal sa preto zástupcu vlády, kto všetko bude v týchto táboroch internovaný. Odpoveď však nedostal a hneď mu bol vypnutý mikrofón.

Január 2021

Pokračovanie lockdownov (oveľa striktnejších ako v prvej a druhej fáze).

Budú sa reformovať a rozširovať programy podpory v nezamestnanosti, ktoré sa postupne transformujú do programov „univerzálneho príjmu“ (koncept, pri ktorom každý dostane mesačne nejakú sumu peňazí podpory bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie).

Táto transformácia programov v nezamestnanosti by sa mala začať v januári a pokračovať počas prvého kvartálu roka 2021.

Február 2021

Je projektovaná mutácia vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 a kombinovaná infekcia s ďalším vírusom, ktorá bude nazvaná ako COVID-21. Jej infekčnosť aj smrtnosť budú ale omnoho väčšie.

Toto povedie k tretej vlne lockdownov (uzatváraní).

Podľa špekulácií tento nový vírus a jeho väčšia smrtnosť budú korešpondovať s masovým spúšťaním 5G sietí.

Tu sa žiada upozorniť na častý omyl kolujúci medzi verejnosťou, že 5G siete šíria koronavírus, čoho sa s radosťou chytajú rôzni „vyvracači hoaxov“ a označujú to za konšpiráciu.

Nie, 5G siete žiadny vírus nešíria. V skutočnosti však toto žiarenie môže vyvolávať u ľudí symptómy, ktoré sa podobajú na ochorenie COVID-19, ako sú napríklad problémy s dýchaním či nedostatok kyslíka.

No a keď sa po masovom zapínaní 5G sietí na vysokých frekvenciách (nad 30 GHz) začnú u ľudí tieto príznaky objavovať, vina sa zvalí na COVID-19, prípadne COVID-21.

Marec 2021

Tvrdé lockdowny tretej vlny začnú narúšať dodávateľsko-odberateľské reťazce, vrátane zásobovania s potravinami. Zvýši sa ekonomická nestabilita.

Už v súčasnosti v niektorých oblastiach dochádza k čiastočnému narúšaniu zásobovania potravinami a tovarmi tým, že sa pre výskyt COVID-19 u zamestnancov zatvárajú výrobné a spracovateľské závody.

Do hlavných metropolitných oblastí a na hlavné dopravné tepny bude tiež nasadená armáda, ktorá na nich vytvorí kontrolné stanovištia. Bude obmedzená doprava i pohyb obyvateľstva.

Apríl až jún 2021

Počíta sa, že celková zadlženosť obyvateľstva od dnes do druhého kvartálu roku 2021 dramaticky porastie. Už dnes sa giganticky zadlžujú nielen štáty, ale aj obyvateľstvo. Zrejme aj tí, ktorí dnes nemajú žiadne úvery, ich v tomto období už mať budú.

Na zmiernenie devastačných ekonomických následkov pre obyvateľstvo, ktorý sa dá nazvať aj ekonomickým kolapsom, bude obyvateľstvu ponúknutá úľava v podobe odpustenia všetkých dlhov (hypoték, pôžičiek, kreditných kariet a podobne).

Toto financovanie sprostredkuje Medzinárodný menový fond a stane sa známym pod názvom „Svetový program úverového resetu“.

Bude to však mať jeden háčik. Obyvatelia ako protihodnotu odpustenia všetkých dlhov sa budú musieť navždy vzdať všetkého svojho majetku.

Vlastne, háčiky budú dva. Tým druhým je, že každý sa bude musieť tiež zúčastniť očkovania proti COVID-19 a COVID-21, na základe čoho im bude vydaný takzvaný „zdravotný pas“. To by malo ľuďom zároveň poskytnúť neobmedzený prístup k cestovaniu, a to aj počas lockdownov.

Keď sa členovia parlamentného výboru pre strategické plánovanie opýtali, že kto sa stane majiteľom všetkého majetku obyvateľov a čo sa stane s finančnými inštitúciami, odpoveď bola, že „Svetový program úverového resetu sa postará o všetky detaily“.

Na ďalšiu otázku, že čo sa stane s ľuďmi, ktorí nebudú súhlasiť s očkovaním, vzdaním sa majetku alebo „zdravotným pasom“, odpoveď bola veľmi znepokojujúca. Bolo im povedané, že je ich úlohou zabezpečiť, aby sa také niečo nestalo, a že je v záujme všetkých, aby sa spomínaných programov zúčastnili.

Keď sa niektorí členovia výboru domáhali detailnejšej odpovede, bolo im povedané, že všetci, ktorí to odmietnu, budú musieť zostať v karanténe na neurčito.

Časom, ako sa stále viac Kanaďanov zapojí do programu úverového resetu, tak tvrdohlaví odmietači budú vyhlásení za riziko pre verejné zdravie a transportovaní do izolačných (internačných) táborov.

V týchto táboroch im znova budú ponúknuté dve možnosti – zúčastniť sa programu úverového resetu a byť prepustení alebo navždy zostať v internačných táboroch ako subjekty vážne ohrozujúce verejné zdravie s tým, že ich majetok bude tak či tak zhabaný.

Horúca diskusia po odhaleniach chystaného plánu

Po týchto odpovediach nastala medzi členmi výboru kanadského parlamentu horúca diskusia, akú ten člen, ktorý to vyniesol na verejnosť, ešte nezažil.

Predsedajúci úrad premiéra naznačil, že táto agenda sa uskutoční bez ohľadu na to, či s tým budú súhlasiť alebo nie. A že sa to nebude týkať len Kanady, ale v podstate všetky krajiny sveta idú podľa podobného plánu.

Členovia výboru nesúhlasiaci s takýmto plánom a poukazujúci na to, že súčasná pandemická kríza by sa mala využiť na pozdvihnutie ľudstva, boli kompletne odignorovaní.

Ak sa takýto plán skutočne uskutoční, celé ľudstvo bude uvrhnuté to veľmi pochmúrnej budúcnosti.

Malá poznámka k naplňovaniu plánu

Odhalenie tohto plánu môže znamenať, že sa jeho kroky neuskutočnia presne podľa stanoveného harmonogramu. Potom totiž budú môcť jeho protagonisti kričať, že šlo o ďalšiu konšpiračnú teóriu.

Podstatný však nie je presný čas, kedy k jednotlivým krokom dôjde, ale či k nim dôjde.

Preto treba byť obozretný a pozorne sledovať, či kroky našich vlád budú viesť smerom, ktorý je naznačený v uvedenom pláne.

A ak áno, je potrebné okamžite reagovať a proti navrhovaným opatreniam ostro vystupovať.

Poučenie pre Slovensko

Je tento plán pravdivý? S určitosťou to potvrdiť nevieme.

No ak sa pozeráme na rôzne opatrenia v rôznych krajinách, tak indície naznačujú, že mnohé veci z tohto plánu sa už vykonávajú.

USA už má vybudované internačné tábory nejakú dobu, volajú ich FEMA kempy. Podobné zariadenia sa momentálne budujú okrem Kanady aj v Austrálii a na Novom Zélande. To sú krajiny, o ktorých vieme. Mnohé ďalšie sa môžu stavať v tichosti a zatiaľ o nich nič nevieme.

Lockdowny sa zavádzajú takmer všade. Na Slovensku už máme povinné rúška viac-menej všade, ešte pred pár dňami sa uvažovalo o povinnom testovaní a o povinnom očkovaní sa tiež už vedie diskusia.

Je jasné, že v lockdownoch druhej vlny sa ešte viac rozvrátia ekonomiky. Ak dôjde budúci rok k lockdownom tretej vlny, tak to už zrejme vyvolá spomínané kolapsy dodávateľsko-odberateľských reťazcov, vrátane zásobovania potravinami.

Čo bude potom? Predostreté riešenie v podobe „Svetového programu úverového resetu“ sa v tomto svetle začína javiť ako pomerne zmysluplné riešenie.

Čo myslíte? Čaká nás takáto temná budúcnosť? Dá sa to ešte celé zastaviť?

Myslíme si, že teraz sa to ešte zastaviť dá. Ako?

Protesty zrejme veľa nezmôžu. To, ako bude reagovať systém na protesty, sme mohli nedávno vidieť na proteste v Bratislave – hrubou silou.

S protestami si systém poradiť vie. S čím si poradiť nevie, je občianska neposlušnosť, na ktorú nám mimochodom dáva právo aj Ústava.

Sme toho názoru, že podmienky na jej použitie boli naplnené. Napríklad aj tým, keď Generálna prokuratúra vyhlásila nariadenia ÚVZ SR za nezákonné, no nenamietala ich platnosť. Tu už ide rozklad ústavnosti, čím sú splnené predpoklady pre právo na odpor a občiansku neposlušnosť.

Iste, pri občianskej neposlušnosti sa systém môže vyhrážať pokutami, ale je to o dosť ťažšie ako použiť na ľudí vodné delo, gumené projektily, slzný plyn, psov či obušky. Je šokujúce, že na takom relatívne malom proteste, kde násilnosti páchalo len pár jednotlivcov, použili všetky tieto veci.

Zrejme nám chceli poslať odkaz. Pochopili sme.

Ináč viete, prečo teraz vyšli s povinným testovaním? Pretože ste medzičasom akceptovali povinné rúška. Ak dnes budete akceptovať de-facto povinné testovanie, neskôr prídu s povinným očkovaním. A potom, takouto salámovou metódou, s ďalšími a ďalšími povinnosťami.

Preto sa musíme začať brániť. A brániť sa musíme od úplného začiatku – od povinných rúšok cez povinné testovanie, povinné izolácie zdravých ľudí až po všetky tie ďalšie nezmyselné povinnosti, ktoré nám ukladajú.

Na to je samozrejme potrebná určitá odvaha. Nájdeme ju v sebe, alebo sa necháme zbedačiť a na konci toho všetkého i zotročiť?

Čo priniesol baranovírus a čo priniesla sociálna izolácia?

 • https://cairnsnews.org/2020/10/16/canadian-politician-leaks-new-covid-lockdown-plan-and-great-reset-dictatorship-australia-is-part-of-it/
 • https://www.naturalnews.com/2020-10-14-canadian-government-erecting-detainment-camps-medical-tyranny.html
 • https://www.lifesitenews.com/news/politician-raises-alarm-over-trudeau-govts-plan-to-build-covid-quarantine-isolation-camps
 • https://www.naturalnews.com/2020-10-19-world-leaders-planning-world-debt-reset-program.html

„Drahý ODSTRÁNENÝ,
chcem vám poskytnúť niekoľko veľmi dôležitých informácií, som členom výboru Liberálnej Strany Kanady. Sedím v niekoľkých skupinách výborov, ale informácie, ktoré poskytujem, pochádzajú z Výboru pre Strategické plánovanie (riadené PMO).
Na úvod musím povedať, že nie som šťastný to urobiť, ale musím. Ako Kanaďan a čo je najdôležitejšie, ako rodič, ktorý chce lepšiu budúcnosť nie len pre svoje deti, ale aj pre ostatné deti. Ďalším dôvodom, prečo to robím je to, že zhruba 30% členov tohto výboru nie je spokojných so smerovaním, ktorým sa bude uberať Kanada, ale naše názory boli ignorované a plánujú napredovať k dosiahnutiu svojich cieľov. Taktiež dávajú veľmi jasne najavo, že nič nezastaví plánované výsledky.

Plán a cieľ určil PMO a je nasledovný:

 • Postupné priebežné zavádzanie Lock Down (uzamknutia) reštrikcií, počnúc najskôr hlavnými metropolitnými oblasťami, rozširujúce sa smerom von. Očakáva sa novembrom 2020.
 • Zrýchlenie akvizícii (alebo výstavba) karanténnych zariadení vo všetkých provinciách a teritóriách. Očakáva sa decembrom 2020.
 • Denný nárast nových prípadov COVID-19, ktoré presahujú možnosti testovania, taktiež zvyšovania počtu úmrtí súvisiacich s COVID rovnakými stúpajúcimi krivkami. Očakáva sa od konca novembra 2020.
 • Kompletný a totálny Lock Down (uzamknutie) (oveľa prísnejší ako obmedzenia prvej a druhej fázy reštrikcií).
 • Očakáva sa od konca decembra 2020 – začiatkom januára 2021.
 • Reforma a rozšírenie programu nezamestnanosti sa majú transformovať do univerzálneho programu základného príjmu. Očakáva sa do prvého štvrťroku 2021.
 • Plánovaná mutácia COVID-19 a/alebo reinfekcia sekundárnym vírusom (označeným ako COVID-21) vedúca k tretej vlne s oveľa vyššou úmrtnosťou a vyššou mierou nákazy. Očakáva sa februárom 2021.
 • Denne nové prípady COVID-21 hospitalizácií a COVID-19 a COVID-21 súvisiacich úmrtí presiahnu kapacitu zdravotníckych zariadení. Očakávané 1Kvartál 2Kv. 2021.
 • Budú zavádzané vylepšené Lock Down reštrikcie (označené ako tretie uzamknutie - Lock Down). Budú zavedené úplne obmedzenia cestovania (vrátane vo vnútri provincií a vo vnútri miest). Očakávané prvý štvrťrok 2021.
 • Presun jednotlivcov do univerzálneho programu základného príjmu. Očakávané v polovici druhého kvartálu 2021.
 • Predpokladané výpadky zásobovania veľkých obchodných reťazcov, nedostatok zásob, veľká ekonomická nestabilita. Očakáva sa koncom druhého štvrťroka 2021.
 • Rozmiestnenie vojska do hlavných metropolitných oblastí, ako aj na všetky hlavné cesty s cieľom zriadiť cestovné kontrolné body. Obmedzenie cestovania a pohyb. Poskytnutie logistickej podpory v oblasti. Očakáva sa tretím štvrťrokom 2021.

Spolu s predloženým plánom cestovania bol požiadaný výbor pre strategické plánovanie aby navrhol efektívny spôsob prechodu Kanaďanov plniť bezprecedentné ekonomické podriadenie sa. Také, ktoré zmení tvár Kanady a navždy sa zapíše do života Kanaďanov. Povedali nám, že na vyrovnanie toho, čo bolo v podstate ekonomickým kolapsom v medzinárodnom meradle, že federálna vláda sa chystá ponúknuť Kanaďanom celkové oddlženie.

Bude to fungovať takto:

federálna vláda ponúkne odstránenie všetkých osobných dlhov (hypotéky, pôžičky, kreditné karty, atď.) so všetkými financiami poskytne Kanadský MMF v rámci známeho programu ako World Dept Reset (svetový reset dlhov). Výmenou za prijatie tohto totálneho odpustenia dlhov by jednotlivec navždy stratil vlastníctvo akéhokoľvek a všetkého majetku a výhod navždy.

Jednotlivec musí taktiež súhlasiť s účasťou na očkovacom programe COVID-19 a COVID-21, ktoré by poskytlo jednotlivcovi neobmedzené cestovanie a ničím obmedzovaný život aj pod úplným Lock Down (uzamknutím) (využívaním preukazu totožnosti s fotografiou známy ako Kanadský Zdravotný Pas).

Členovia výboru sa pýtali, kto by sa v tomto scenári stal vlastníkom prepadnutých vecí a majetku a čo by sa stalo s veriteľmi finančných inštitúcií, stručne nám povedali „program World Dept Reset bude spracovávať všetky podrobnosti“. Niekoľko členov výboru sa pýtalo aj na to, čo sa stane jednotlivcom, keď sa odmietnu zúčastniť programu World Dept Reset alebo programu Zdravotný Pas, čo očkovacieho programu, odpoveď, ktorú sme dostali, bola veľmi znepokojujúca.

V podstate nám bolo povedané, že je našou povinnosťou zabezpečiť, aby sme prišli s takým plánom, ktorý zabezpečí, aby sa niečo také nikdy nestalo. Bolo nám povedané, aby účasť bola v najlepšom záujme jednotlivcov. Keď niekoľko členov naliehavo tlačilo, aby dostali odpoveď, povedali nám, že tí, ktorí to odmietnu, najskôr budú žiť pod reštrikciami Lock Down (uzamknutia) na neurčito. A že v priebehu krátkeho obdobia a ak v priebehu krátkeho obdobia prejde do ponúknutého programu odpustenia viac Kanaďanov, tí ktorí sa odmietnu zúčastniť budú považovaní za riziko verejnej bezpečnosti a budú presunutí do izolačných táborov. Keď by sa dostali do týchto zariadení, dostali by dve možnosti, zúčastniť sa ponúkaného programu odpustenia a budú prepustení alebo zostanú v izolačnom tábore na neurčito s klasifikáciou závažného rizika pre verejné zdravie a bude im odobratý všetok ich majetok.

Takže si vieš predstaviť, po vypočutí sa to úplne zmenilo na veľmi búrlivú diskusiu a vyhrotilo sa to nad všetko, čoho som bol kedy svedkom. Nakoniec PMO naznačilo, že celá agenda bude pokračovať vpred bez ohľadu na to, kto s tým súhlasí alebo nesúhlasí. Že to nebude iba Kanada, ale v skutočnosti budú mať všetky národy podobné plány a programy. Že musíme využiť situáciu podporiť zmenu vo väčšom meradle pre dobro všetkých. Členovia, ktorí boli proti a tí, ktorí poukazovali na kľúčové problémy, ktoré z tejto veci vyplývali, boli úplne ignorovaní. Naše názory a znepokojenia boli ignorované. Bolo nám jednoducho povedané, aby sme to tak urobili.

Viem len, že sa mi to nepáči a myslím si, že to Kanaďanov uvrhne do temnej budúcnosti.

Koronavírus: Podvod a zločin proti ľudskosti

Zhrnutie správy nemeckého Výboru pre vyšetrenie korony.
Celý prejav právnika Rainera Fuellmicha, predstaviteľa nemeckého výboru, nájdete na videách s českými titulkami (plus český prepis) tu: https://www.otevrisvoumysl.cz/reiner-fuellmich-zlociny-proti-lidskosti/

Nemecký Výbor pre vyšetrenie korona vírusu získal od 10. 7. 2020 veľké množstvo svedectiev od medzinárodných vedcov a expertov.

Jeho závery sú nasledovné:

 • Korona kríza musí byť prehodnotená na "korona škandál".
 • Je to najväčší podvod v histórii a najväčší zločin proti ľudstvu, aký kedy bol spáchaný.
 • Tí, ktorí sú za neho zodpovední, musia byť trestne stíhaní za zločiny proti ľudstvu a súdení pre poškodenie občanov a ich úmrtia.
 • V žiadnej krajine nie je významný nárast úmrtí.
 • Úmrtnosť na korona vírusy sa rovná sezónnej chrípke.
 • 94% úmrtí v talianskom Bergame, ktoré je dávané za odstrašujúci príklad, bolo spôsobené tým, že chorí boli vrátení do domovov pre seniorov, kde nakazili starých ľudí so slabým imunitným systémom.
 • Lekári a nemocnice po celom svete boli platení, aby vyhlasovali zomrelých za obete Covidu 19.
 • Autopsie ukázali, že úmrtia sú takmer vždy spôsobená už skôr existujúcimi závažnými stavmi.
 • Takmer všetky úmrtia sa týkali veľmi starých ľudí.
 • Švédsko (bez Lockdown) a Británia (prísny Lockdown) majú porovnateľné štatistiky choroby i úmrtia.
 • Štáty USA bez Lockdown a s Lockdown majú porovnateľné štatistiky choroby a úmrtia.
 • Nemocnice sú prázdne a niektoré čelia bankrotu.
 • Populácia má T-bunkovú imunitu z predchádzajúcich vĺn chrípky.
 • Stádová imunita vyžaduje, aby bolo infikovaných iba 15-25% populácie, čoho už bolo dosiahnuté.
 • Osoba môže byť nákazlivá len vtedy, ak má symptómy infekcie.
 • Mnohí vedci nazývajú stav "pandémiou testov PCR", nie pandémiou korony
 • Aj veľmi zdraví a neinfekční ľudia môžu byť testom PCR označení ako pozitívni.
 • Pravdepodobnosť, že pozitívny test má falošný výsledok, je 84-95%, čiže blíži sa k istote.
 • Profesor Drosten, ktorý vyvinul PCR test na covid na základe starého vírusu SARS, nikdy ani nevidel skutočný vírus z Číny.
 • Pokiaľ ide o infekcie, PCR test nemá podklad vo vedeckých faktoch.
 • PCR testy sú neúčinné pre detekciu infekcií.
 • Pozitívny test PCR neznamená, že je prítomná infekcia, ani to, že bol nájdený celý vírus.
 • Nemecká vláda uzavrela spoločnosť a vnútila sociálne dištancovanie a nosenie masiek na základe jediného názoru.
 • Korona opatrenia sú nezákonné.
 • Uzavretie bolo nariadené, keď vírus bol už na ústupe.
 • Uzavretie bolo nariadené na základe neexistujúcich infekcií.
 • Bývalý prezident nemeckého ústavného súdu pochyboval o ústavnosti korona vírusových opatrení.
 • Bývalý sudca Najvyššieho súdu UK lord Sumption došiel k názoru, že neexistuje žiadny faktický podklad pre paniku, ani žiadny zákonný podklad pre Korona vírusové opatrenia.
 • Nemecký ústav pre kontrolu chorôb (ekvivalent amerického CDC) odporučil, aby neboli vykonávané žiadne pitvy.
 • Opatrenia proti korona vírusu nemajú dostatočnú faktickú ani zákonnú bázu, sú protiústavné a musia byť okamžite odvolané.
 • Žiadny seriózny vedec neprikladá žiadnu platnosť slávnemu falošnému počítačovému modelu Neila Fergusona, varujúcemu pred miliónmi úmrtí.
 • Mainstreamové médiá absolútne neinformujú o pravdivých faktoch takzvané pandémie.
 • Demokracia je v ohrození, že bude nahradená fašistickými totalitnom modelmi.
 • Drosten (s PCR testom), Tedros z WHO a ďalší spáchali zločiny proti ľudskosti podľa definície Medzinárodného trestného zákonníka.
 • Politici sa môžu vyhnúť pádu spolu so šarlatánmi a zločincami tým, že začnú dlho oneskorenú verejnú vedeckú diskusiu.
 • Politici a mainstreamové médiá zámerne vohnali populáciu do paniky.
 • Deťom bol zámerne vštepený pocit viny za "bolestne mučivú smrť ich rodičov a starých rodičov, ak nebudú dodržiavať Korona vírusové pravidlá".
 • Úplne nevhodný PCR test je používaný na vytváranie strachu, nie k diagnostike.
 • O druhej vlne nemôže byť ani reči.
 • Dôkazy hovoria o gigantických škodách na zdraví a ekonomike obyvateľov.
 • Proti korona vírusové opatrenia zabila bezpočet ľudí, zničila bezpočet spoločností a jedincov na celom svete.
 • Rodičom sú odoberané deti.
 • Deti sú masovo traumatizované.
 • V malom a strednom podnikaní je očakávané veľa bankrotov.
 • Náprava: V USA či Kanade sa musí začať kolektívne súdny proces, na ktorý sa budú môcť pripojiť postihnuté strany z celého sveta.
 • Spoločnosti a živnostníci musia dostať kompenzácie za škody.