Jaks

Slovanská Praha 2018

Slovanská Praha 2018

Zmyslom týchto všeslovanských slávností je posilnenie vlastenectva a slovanskej súdržnosti pripomenutím slávnych dejín, spoločných koreňov a blízkosti kultúry slovanských národov. Sú príležitosťou spomenúť obdivuhodného vzopätia národného obrodenia u nás, ukázať etiku slovanských národov, ich tradíciu a súčasnosť.

/