Energeticko-informačná bezpečnosť slovanského sveta

Kniha uvádza sériu védického vzdelania a odhaľuje techniky bezpečnosti práce s ľubovoľným duchovným poznaním vrátane dedičstva predkov. Autor zhromaždil a prepracoval skúsenosť slovanského sveta vrátane tých bolestivých. Rozobral hlavné chyby a ich psychologické, sociálne a energetické predpoklady, príčiny, dôsledky a riešenia.

Kniha tiež zobrazuje otázky dávnej i súčasnej mágie prizmou techniky bezpečnosti. V tomto príbehu pre seba čitateľ odhalí základy samostatnej práce s informáciou a to prispeje k zlepšeniu jeho schopnosti sebavzdelávanie aj syntézy duchovných učení.

Staroruský jazyk Azov - Staroruský jazyk Azov

Slovo - SATANA, fylozofia bukvice ako nástroj ponímania seba a sveta
Ponímanie času a večnosti
Kultúrno-tradičný vs energeticko-informačný prístup
Komunikácia vedomia a podvedomia, NE v podvedomí, príklad prenosu slova = KOMP, vnútorný konflikt podvedomia
Čistota reči slovanskej, parazitujúce slová, vnútorný rozkol a rozpor
Obrazové chápanie bukvice a 49 kanálov
Bukvica pre deti a vplyv dospelých
Mená
Egregori
Rozprávky
Bukvica a programy
Ako pracovať s bukvicou, beta a alfa aktívnosť mozgu, objektívnosť a subjektívnosť
Vplyv bukvicec na jemnohmotné telá, slovanstov a konfesionálny prístup
Slovo - Starovier
Bukvica ako sloovanská posvätnosť, duchovný rozvoj, mágovia
Prepojenie vedomia a podvedomia
Bukvica - Az
Bukvica - Bogi
Bukva - Glagoli
Bukva - Viedi
Bukvica - Dobro
Bukva - Jesť
Bukvica - Jesm
Bukva - Život
Bukva - Dzielo
Bukva - Zemľa
Bukva - Iže
Bukva - Ižei
Bukva - Iniť
Bukva - Herv
Bukva - Kako
Bukva - Kako
Bukva - Kako
Bukva - Kako
Bukva - On (Otec)
Bukva - On (Otec)
Bukva - Rieci
Bukva - Slovo
Bukva - Tvierdo
Bukva - Uk
Bukva - Ouk
Bukva - Fiert
Bukva - Chier
Bukva - Ot
Bukva - Cieľ
Bukva - Červľ
Bukva - Ša
Bukva - Šta
Bukva - Jer, Jery, Jer
Bukva - Jať
Bukva - Juň
Bukva - Ar
Bukva - Edo
Bukva - Om
Bukva - Jen
Bukva - Oď
Bukva - Jota, Ota, Ksi
Bukva - Psi (duša)
Bukva - Fita
Bukva - Ižica
Bukva - Iža