Rodná cesta - Vedomecké vzdelávanie doma, v školách, škôlkach a dospelom veku

O novej vlne vedomeckej univerzity
O prírodno vzdelávaní od útleho veku po pokročilý vek
O tom ako zapojiť naše zvykoslovie a obradoslovie do vzdelávacieho pochodu
O prírodnom vzdelávacom základe ,
(O) ktoré nemusí vadiť monoteistom, panteistom ani ateistom
O tom ako privítame nový rok pod Tatrami v kruhu bytostí na ceste vedomej.

V prvej línii - Slovanstvo a svet budúcnosti

Útok na dielo Štúr - Slovanstov a svet budúcnosti
Štúr v Srbsku a Chorvátsku, Odkaz Štúra aj v súčasnosti, Povstanie vedené Štúrom, téma panslavizmu
Pansofia a budúcnosť slovanstva, dub a lipa ako symbol slovanstva
150. všeslovanský zjazd / snem v Rusku
Pravda menom Srebrenica, Pravda menom Katynský les
Vladimír Mečiar, denník sme a jeho zavádzanie, pohľad na súčasnosť slovanstva