Slobodný vysielač ( SV ) Emil Páleš Boris Koróni Ariadnina niť
Čo je pokrok?

Ariadnina niť #82 - Čo je pokrok?

Čítať viac

Ukončenie Novoelejská psychológia ekonomiky
Problém molochu zvaného humanitárne náboženstvo a jeho podoby

Slobodný vysielač ( SV ) Emil Páleš Boris Koróni Ariadnina niť
Čo je pokrok?

Ariadnina niť #81 - Čo je pokrok?

Čítať viac

Novoelejská psychológia ekonomiky
Vytváranie zbytočných civilizačných pracovných miest - sexuálni pracovníci

Boris Koróni Tibor Eliot Rostas Slobodný vysielač ( SV )
Konverzy #12 - Vplyv médiálnej sféry v globálnom kontexte

Konverzy #12 - Vplyv médiálnej sféry v globálnom kontexte

Čítať viac

Koho zožerie prozápadný pohľad "viac stranného zamerania"
Vplyv financií v médiách

Slobodný vysielač ( SV ) Emil Páleš Boris Koróni Ariadnina niť
Čo je pokrok?

Ariadnina niť #80 - Čo je pokrok?

Čítať viac

Technologická nezamestnanosť, nepodmienený základný príjem

Slobodný vysielač ( SV ) Emil Páleš Boris Koróni Ariadnina niť
Čo je pokrok?

Ariadnina niť #79 - Čo je pokrok?

Čítať viac

Ako demokracia požiara samú seba

Emil Páleš Boris Koróni Slobodný vysielač ( SV ) Ariadnina niť
Čo je pokrok?

Ariadnina niť #78 - Čo je pokrok?

Čítať viac

Novoelejská psychológia ekonomiky
Bezpečnosť na cestách
Pokrok za cenu vyčerpania prírody a straty slobody
Domnelá sloboda na úkor populácie

Emil Páleš Boris Koróni Slobodný vysielač ( SV ) Ariadnina niť
Čo je pokrok?

Ariadnina niť #77 - Čo je pokrok?

Čítať viac

Novoelejská psychológia ekonomiky
Prečo v najbohatších krajinách je najmenej šťastných ľudí?

Boris Koróni Slobodný vysielač ( SV ) V prvej línii
Južná Afrika na prahu genocídy?

V prvej línii - Južná Afrika na prahu genocídy?

Čítať viac

Prenasledovanie a vraždenie belochov v Juhoafrickej republike
Debata a polemika o tom, čo sa deje a čo tomu predchádzalo
Komunista a terorista Mandela

Boris Koróni Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Spoločenské dianie a zdravý rozum

Rodná cesta #109 - Spoločenské dianie a zdravý rozum

Čítať viac

Policajná razia proti Pohanom a kresťanský despotizmus
Cielená mediálna kampaň
Klamy v logickej argumentácii
Ľudové financovanie kultúry, ako je so s tretím sektorom
Cestou po krajine kaňonov a sal a po stopách indiánskych puebiel

Boris Koróni Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Vedomecké vzdelávanie aj pre dospelých

Rodná cesta #108 - Vedomecké vzdelávanie aj pre dospelých

Čítať viac

Vodomecké vzdelávanie aj pre dospelých
Ako vzdelávať o multikulturalizme
O slovanských hodnotách, výšivky a gazdovská obroda