Colin Goldner Svet SŠA Wanted Dead or Dead Kresťanstvo Nacisti
Za Dalajlámovým úsmevom (Dalajláma)

Za Dalajlámovým úsmevom (Dalajláma)

Čítať viac

1. životné podmienky v starom Tibete, pred tím, ako tam vtrhli Číňania, životné podmienky pod vládou lámov, história teokratického feudalizmu v Tibetu
2. životné podmienky po vtrhnutí Číňanov, teda od 50. rokov, otázka porušovania ľudských práv a rola CIA
3. pôjde o aktuálne dianie z nedávnej doby