Antarktický Atlantis

Chystáme sa dopočuť, že v Antarktíde sa našli starobylé ruiny?
Existuje nejaká Aliancia, ktorá pracuje na tom, aby porazila najväčšiu hrozbu, akej ľudstvo na svete stále čelí?
Mohol by byť Antarktický Atlantis súčasťou úplného alebo čiastočného zverejnenia?