Slobodný vysielač ( SV ) Emil Páleš Boris Koróni Ariadnina niť
Čo je pokrok?

Ariadnina niť #82 - Čo je pokrok?

Čítať viac

Ukončenie Novoelejská psychológia ekonomiky
Problém molochu zvaného humanitárne náboženstvo a jeho podoby

Slobodný vysielač ( SV ) Emil Páleš Boris Koróni Ariadnina niť
Čo je pokrok?

Ariadnina niť #81 - Čo je pokrok?

Čítať viac

Novoelejská psychológia ekonomiky
Vytváranie zbytočných civilizačných pracovných miest - sexuálni pracovníci

Slobodný vysielač ( SV ) Emil Páleš Boris Koróni Ariadnina niť
Čo je pokrok?

Ariadnina niť #80 - Čo je pokrok?

Čítať viac

Technologická nezamestnanosť, nepodmienený základný príjem

Slobodný vysielač ( SV ) Emil Páleš Boris Koróni Ariadnina niť
Čo je pokrok?

Ariadnina niť #79 - Čo je pokrok?

Čítať viac

Ako demokracia požiara samú seba

Emil Páleš Boris Koróni Slobodný vysielač ( SV ) Ariadnina niť
Čo je pokrok?

Ariadnina niť #78 - Čo je pokrok?

Čítať viac

Novoelejská psychológia ekonomiky
Bezpečnosť na cestách
Pokrok za cenu vyčerpania prírody a straty slobody
Domnelá sloboda na úkor populácie

Emil Páleš Boris Koróni Slobodný vysielač ( SV ) Ariadnina niť
Čo je pokrok?

Ariadnina niť #77 - Čo je pokrok?

Čítať viac

Novoelejská psychológia ekonomiky
Prečo v najbohatších krajinách je najmenej šťastných ľudí?

Miloš Zverina Emil Páleš Zdeněk Říha Petr Václav Synek Slovanská košile Slovanská kultúra Slavica Slovieni
Budúcnosť 2018 – Diskusné slovanské fórum

Budúcnosť 2018 – Diskusné slovanské fórum

Čítať viac

Emil Páleš Slovanská košile Budúcnosť - Diskusné slovanské fórum
Ako prekonať subjektivitu a rozvinúť slovanské oko srdca

Budúcnosť - Diskusné slovanské fórum - Ako prekonať subjektivitu a rozvinúť slovanské oko srdca

Čítať viac

Emil Páleš Slovanská košile Budúcnosť - Diskusné slovanské fórum
Slovanská vzájomnosť a zjednotenie

Budúcnosť - Diskusné slovanské fórum - Slovanská vzájomnosť a zjednotenie

Čítať viac

Úprimná vízia, alebo falošný plán?

Emil Páleš Slobodný vysielač ( SV ) Ariadnina niť
Ukrajina, Indoeurópania a rasistická matematika

Ariadnina niť #71 - Ukrajina, Indoeurópania a rasistická matematika

Čítať viac

Árijci