Sieť medzi

Čítať viac

Internetová sieť,
na zachytenie vied,
vytvorila armáda,
hlavné toky kontroluje vláda.

Drža-va

Čítať viac

Ako keď registruješ potom-ka,
stáva sa vlastníctvom bitúnka,
v našom prípade štátu,
po meno potomka si môžu prísť na odplatu.

Samo sa to

Čítať viac

V prvom rade treba žiť,
v kozme vnímavý byť,
napojiť sa na svoju rodovú niť,
samo-liečivému pudu ponechať sa u-zdraviť.

Uprostred nik

Čítať viac

Média sú jednou z foriem moci,
komuže ten prostred-ník je nápomocný?
Pred-kladaním polo-právd obraznosti,
vy-hýbajúc sa skutočnosti.

Bez-nohí

Čítať viac

Ideš s ním na súd,
zdôvodniť svoj osud,
schvaľuješ že si majetkom cudzím,
môžu s tebou čokoľvek v núdzi.

Du-ša

Čítať viac

Nie, idú správy,
ako v politike dnes sa hrali,
ako zmena klímy sa k nám valí,
Ticho!

Radšej opriem si hlávku,
prečítam slaviansku raz-práv-ku.

Kozmický Prav

Čítať viac

Roďme sa do teplej vody,
slávme kon prí-rody,
zjednocujme naše rody,
na pre-javenie Sva-bo-dy.

Veče-ra u nás

Čítať viac

Prečo rúbali staré háje?
Lebo v slnkom zaliatej dúbrave,
"ako v súdnej sále",
zlo-čin presvetlil sa v prave.

Raz-mysli sa čelo-vek

Čítať viac

Má to pre mňa len jednu chybu,
dávam kozmos do pohybu,
legovia chranitelia,
na pomoc sa mi sem tam zídu,
ma naopak z umu zobrať idú.

Korona a iné patenty vírusov

Čítať viac

Ruky si umývaj,
ak treba nos aj rukavice,
na dobrú imunitu dbaj,
končatiny ďaleko drž od očí či sliznice.