Zdrojom autor-ity si ty a len ty!

Čítať viac

Zachráni nás veľký brat,
o-slobodí prezident americký Donald Trump,
či prezident Putin sa za nás postaví,
bankárom a oligarchom päsť nastaví.

Anti-bakteriálna dis-infekcia

Čítať viac

Zatiaľ čo reč ide o víruse,
nikto nič o bonuse,
aké na nás zmyje,
používajú anti-baktérie.

Od prvej chvíle, právo leží v sile

Čítať viac

Si rodu potomok,
vnútri aj navonok,
núdza práva nepozná,
nech pri-čine parazit tvoju silu spozná!

Máš už plán ?

Čítať viac

Ďalšia katastrofa na skok,
majú na nás aspoň od roku pána náskok.
Čo tak po-z-dvihnúť svoj pohľad,
od prúdu hlavného pozornosť od-volať.

Na-ši! Za-stavme slušnosť!

Čítať viac

Veď Boha poznáš, oslovuješ "ty",
výhradne cudziemu patrí "vy",
potrebné je raz-líšiť,
našich od cudzích od-líšiť.

Sieť medzi

Čítať viac

Internetová sieť,
na zachytenie vied,
vytvorila armáda,
hlavné toky kontroluje vláda.

Drža-va

Čítať viac

Ako keď registruješ potom-ka,
stáva sa vlastníctvom bitúnka,
v našom prípade štátu,
po meno potomka si môžu prísť na odplatu.

Samo sa to

Čítať viac

V prvom rade treba žiť,
v kozme vnímavý byť,
napojiť sa na svoju rodovú niť,
samo-liečivému pudu ponechať sa u-zdraviť.

Uprostred nik

Čítať viac

Média sú jednou z foriem moci,
komuže ten prostred-ník je nápomocný?
Pred-kladaním polo-právd obraznosti,
vy-hýbajúc sa skutočnosti.

Bez-nohí

Čítať viac

Ideš s ním na súd,
zdôvodniť svoj osud,
schvaľuješ že si majetkom cudzím,
môžu s tebou čokoľvek v núdzi.