Plastová planeta

Problém plastov, je takmer neriešiteľný, v prostredí sú miliardy ton plastového rozpadajúceho sa materiálu a riešenie skrátka nie je

V tieni - Moderná odysea

Vydajte sa na vizionársku cestu cez roztrieštené nevedomie nášho moderného časového obdobia a s odvahou čeliť tieňu. Prostredníctvom tieňa do svetla.

Jeden človek, jedna krava, jedna planéta

Dokumentárny film, ktorý odhaľuje globalizáciu a mantru nekonečného rastu v konečnom svete vo svojej skutočnej podstate - ako environmentálnu a ľudskú katastrofu. Ale maloroľníci po celej Indii sa bránia. Oživením biodynamiky, tajomnej formy poľnohospodárstva, zachraňujú svoju otrávenú pôdu a odkrývajú biokolonializmus nadnárodných korporácií.
Snímka Jeden človek, jedna krava, jedna planéta rozpráva ich príbeh prostredníctvom učenia Petera Proctor, postaršieho Novozélanďana, ktorého mnohí považujú za nového Gándhího.

Ztratené evanjelia - pravda o kresťanstve

Súčasnú podobu kresťanstva ovplyvnila tajná bitka o ducha kresťanstva, dnes už zapomenutá. Mystická a gnostická vetva kresťanstva však bola porazená. Do roku 200 n.l. neexistovali len štyri evanjelia, mohlo ich byť až päťdesiat. Všetky tieto evanjelia záhadne zmizli. Kresťanská biblia, ako ju poznáme, vznikla až 300 rokov po Ježišovej smrti.
Začiatky evanjélií, až 50 možných zdrojov
Konštantín cisár, Prvý nicejský koncil
Petrovo a Tomášovo evanjelium - zakázaná kniha
Evanjelium Márie Magdalény
Petrove evanjelium
Judášovo evenjelium