Labyrint v chráme

V dolnom kostole katedrály Theodore v Petrohrade je v strede labyrint z čierneho a bieleho mramoru - obraz ľudskej cesty k Bohu.
Modlitba v katedrále Chartres (Francúzsko), jedna z tých, ktoré zdobili chrámy v stredovekej Európe, bola vzatá ako model. Toto bludisko presne opakuje vzorku Chartres, ale štyrikrát menšie.