Sueneé Universe Hana Sar Blochová
Alchýmia zvuku, posvätné vokály a živý spev

Alchýmia zvuku, posvätné vokály a živý spev

Čítať viac

Posvätné vokály "zvukovej pyramídy" možno pre ich účinok považovať za hlavného hýbateľa alchýmie ako Hudby, pretože tvorivý zvuk sformoval hmotu. Skrz "Slovo" sa prejavili živly Voda, Oheň a Vzduch, ktorý medzi nimi vytvára prepojenie aj rovnováhu. Spojením zvuku s projekciou mandal z drahokamov možno u človeka navodiť celkovú energetickú harmonizácii čakier a spiritualizáciu mysle.

Příznaky transformace Hana Sar Blochová
Tajomstva Karla IV a Magisterium Karlštejna *2

Tajomstva Karla IV a Magisterium Karlštejna *2

Čítať viac

Populárna osvietená historička nám povie fascinujúce informácie o kráľovskom hrade Karlštejne, o Karlovi IV a o Grálské krvi.

Příznaky transformace Hana Sar Blochová
Zaniknuté vyspelé civilizácie na Zemi i v ČR

Zaniknuté vyspelé civilizácie na Zemi i v ČR

Čítať viac

Populárna osvietená historička Hana Sar Blochová dorazí do nášho štúdia a povie nám fascinujúce nové informácie o výskyte vyspelých zaniknutých civilizácií na planéte Zem ale aj na území našej republiky

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Hana Sar Blochová Petr Václav Synek Komentované čítanie zo zaujímavých kníh
Magistérium Karlštejna

Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #1 - Magistérium Karlštejna

Čítať viac

Úvodník do nového programu štúdia Midgard
Petr Václav komentuje a číta niekoľko kapitol z knihy Magistérium Karlštejna od Rosy de Sar
Maliarstvo, alchýmie, mystika a hermetizmus na dvore Karola IV

Hana Sar Blochová Sueneé Universe
Marie z Magdaly, Mesiáš a cesta do Egypta

Marie z Magdaly, Mesiáš a cesta do Egypta

Čítať viac

Pokračovanie autorského rozprávania nad knihami Marie z Magdaly a Mesiáš
Premietanie fotografií s komentárom z nedávnej cesty po strednom Egypte
Ježiš ako Árijec a žiadny žid, potom dáva zmysel, prečo je zobrazovaný aj na miestach, kde sa židovský kresťania neuchytili.

Hana Sar Blochová Sueneé Universe Kresťanstvo
Mária Magdaléna a apoštolky Ježiša *2

Mária Magdaléna a apoštolky Ježiša *2

Čítať viac

Pozornosť bude zameraná na život Márie Magdalény a osud žien v živote Ježiša, ktoré boli vyučované ako apoštolkou a odišli do Európy.

Hana Sar Blochová Sueneé Universe Obri
Zabudnuté staroveké technológie

Zabudnuté staroveké technológie

Čítať viac

Egypt, akustická rezonancie
Ako fungujú pyramídy a na čo pravdepodobne slúžili
Obri a zaniknuté vyspelé civilizácie doma i vo svete
Spirituálna mystika
bludných balvanoch
Vedeckom prístupu pri hľadaní reality

Hana Sar Blochová Cesty k sobe
Magistérium ducha – duchovný vývoj strednej Európy

Magistérium ducha – duchovný vývoj strednej Európy

Čítať viac

Veľká Morava, Rastislav a línia Krista, archeologické vykopávky

Hana Sar Blochová Slovanská košile
Slovania a zaniknuté vyspelé civilizácee u nás

Slovania a zaniknuté vyspelé civilizácee u nás

Čítať viac

Archeologické a architektonické dôkazy celosvetovej civilizácie v Čechách

Hana Sar Blochová Sueneé Universe
Magisterium Karlštejna *2

Magisterium Karlštejna *2

Čítať viac

Templári
Magister Theodorik
Tajné ciele cisára Karola IV.
Posvätná geometria, alchýmie, astrológie a hudba v zmysle kozmologickom
Slovanstvo a kresťanská agresia