Alchýmia zvuku, posvätné vokály a živý spev

Posvätné vokály "zvukovej pyramídy" možno pre ich účinok považovať za hlavného hýbateľa alchýmie ako Hudby, pretože tvorivý zvuk sformoval hmotu. Skrz "Slovo" sa prejavili živly Voda, Oheň a Vzduch, ktorý medzi nimi vytvára prepojenie aj rovnováhu. Spojením zvuku s projekciou mandal z drahokamov možno u človeka navodiť celkovú energetickú harmonizácii čakier a spiritualizáciu mysle.

Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #1 - Magistérium Karlštejna

Úvodník do nového programu štúdia Midgard
Petr Václav komentuje a číta niekoľko kapitol z knihy Magistérium Karlštejna od Rosy de Sar
Maliarstvo, alchýmie, mystika a hermetizmus na dvore Karola IV
Petr Václav číta a komentuje ďalšie state z knihy Rosy de Sar Magistérium Karlštejna
Ahnk, ortuť (merkúr-y), mystérium Egypta, pečať Herma
alchymická transformácia, kult čiernych madon

Magisterium Karlštejna *2

Templári
Magister Theodorik
Tajné ciele cisára Karola IV.
Posvätná geometria, alchýmie, astrológie a hudba v zmysle kozmologickom
Slovanstvo a kresťanská agresia
Tajomstvo Karlštejna a jeho magická výzdoba
Templárske tradície
Slobodné umenie kvadrivia
Zvuk a hudba v kozmickom pôsobenie Karlštejna