Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou
Astrológia a meditácie

Rozhovor s Išou #88 - Astrológia a meditácie

Čítať viac

Prognóza Iši na rok 2020 z hľadiska astrológie a numerológie
Čo nás čaká v januári vzhľadom na planetárne zarovnanie?
Počiatok vzostupu Moskovskej Rusi
Niekoľko ďalších úvah o súčasnosti

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov Tartária
Tartária pod útokom dravcov

Rozhovor s Išou #87 - Tartária pod útokom dravcov

Čítať viac

Boje a zápasy o oklieštenie Moskovskej Rusi, izoláciu dŕžavy a útlak Ruso-Aryan
Úvahy o interakciu s Luxemburgovcami a Karlom IV. za križiackych výprav

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Kulikove pole

Rozhovor s Išou #86 - Kulikove pole

Čítať viac

Dnes opäť o pokusoch dobyť Rasséniu a delenie Kijevskej Rusi
Čo sa dialo za doby Luxemburgovcov a Karla IV. na východe
Hodnotenie stretnutia štúdia Midgard so svojimi poslucháčmi a načúvacie v Kolíne. . .

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Alexander Nevský

Rozhovor s Išou #85 - Alexander Nevský

Čítať viac

Dianie v Tartárii, Rassénii, Kijevskej Rusi a v Zemiach koruny Českej
Ako súviselo úsilie Žrecov o udržanie vnútornej stability dŕžavy, jej bezpečia voči útokom zvonku s plánmi Přemyslovcov?

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Kyjevská Rus

Rozhovor s Išou #84 - Kyjevská Rus

Čítať viac

Dnes o Tatabáncoch a Kúčoch
Odpovede na otázky poslucháčov
Hodnotenie semináre a stretnutia s poslucháčmi v Banskej Bystrici

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Zánik Venédie

Rozhovor s Išou #83 - Zánik Venédie

Čítať viac

Veľká Tartárie - prechod od Rassénie
Zánik Venédie a vznik mongolského národa
Odpovede na otázky - ako to je so sexom medzi partnermi - duchovný pohľad
Plomby a porcelán vs. bioregenerace

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Kyjevská Rus

Rozhovor s Išou #82 - Kyjevská Rus

Čítať viac

Ako sa odvíjali deje na konci Veľkej Tartárie - Rassénie, ktoré predchádzali vzniku Veľkej Moravy
Čo všetko ovplyvnila Kyjevská Rus

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Kyjevská Rus

Rozhovor s Išou #81 - Kyjevská Rus

Čítať viac

Dnešné rozprávanie bolo o Rassénii a Khazariátu, ale aj o Kyjevskej Rusi
Toto dejstvo položilo základy aj súčasnej podoby Európy a zvrátenostiam súčasnosti. . .

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Obkľučovanie Rasénie

Rozhovor s Išou #80 - Obkľučovanie Rasénie

Čítať viac

Dnešné rozprávanie Iša venovala ďalšiemu odhalenie obkľučovaniu Rassénie rôznymi agresívnymi zanikajúcimi národmi a kmeňmi

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
K Samovej ríši

Rozhovor s Išou #78 - K Samovej ríši

Čítať viac

Dnešný diel je venovaný dejinným udalostiam, vďaka ktorým vznikla Samova ríša a črtala sa naša "história"