Rozhovor s Išou #71 - Grécko - perzská vojna

Ruskolaň a Skýtia - ubránenie pred dobyvačnými nájazdníkmi
Ako spolu súvisia masaker v Perzii a sviatok Purim, veselenie a radovánky
Temný slnovrat
Perzia a judejci, Mordochei, Purim, rozpad perzskej ríše
Vzostup grékov
schizofrénia, navyšovanie vibrácií a energie
Alexander Macedónsky a útočenie na Perziu

Rozhovor s Išou #67 - Goliáš, hinduizmus a budhizmus

Vývoj udalostí v Indii, hinduizmus, budhizmus. . . postrehy a porovnanie s dnešným stavom sveta
David a Goliáš - zabudnite bájku, všetko bolo inak!
Alexander Macedónsky tiahne do Indie, indické kniežactvá
Brahmánizmus, princ Budha
Filištínci, Hanán, hora Sian, ruská Osila - jerusalem, spojenie judeicov - Saul a David
Pohľad na súčasnú degeneráciu slovanských národov, žydoizmus

Rozhovor s Išou #65 - Vzostup a pád Čínskeho impéria

Súperenie a likvidácia pôvodných zmysluplných sociálnych štruktúr riadenia spoločnosti
Zrkadlenie scenárov do súčasnosti
Vzostup Číny, zavádzanie krvavých obetí
Egypt - žrecké zriadenie, Babylon, židovské ovplyvňovanie slovanov
Transformácia RusoÁrijskej spoločnosti
Aktuálne rôzne veci v súčasnosti