Slobodný vysielač ( SV ) Ivan Lulják Vzdelávanie pre dospelých
Mníchovský diktát v 1938

Vzdelávanie pre dospelých #174 - Mníchovský diktát v 1938

Čítať viac

Mali sme sa brániť proti Nemecku ?

Slobodný vysielač ( SV ) Ivan Lulják
101. výročie vzniku ČSR

101. výročie vzniku ČSR

Čítať viac

Historické okolnosti vzniku ČSR
Clevelandská dohoda, Pittsburská dohoda
mafián Masaryk, Vavro Šrobár

Slobodný vysielač ( SV ) Ivan Lulják 2. svetová vojna 1939-1945
Katyňský masaker

Katyňský masaker

Čítať viac

Účelové menenie histórie...
Katyňský masaker Rusmi a iné dezinformácie...

Ivan Lulják Slobodný vysielač ( SV ) ČSSR 1968
Bol 21. august 1968 okupáciou WZ?

Bol 21. august 1968 okupáciou WZ?

Čítať viac

Ivan Lulják Svobodný vysílač CS ( SVCS )
 

100. výročie ČSR

Čítať viac

Aké nálady a akty sa konali k výročiu
Čo predchádzalo a ako vzniklo Česko-Slovensko
Sprevádzanie cárskeho zlata a získanie štátneho pokladu
Spor ohľadom plnenia Pittsburských dohôd

Ivan Lulják Slobodný vysielač ( SV ) Vzdelávanie pre dospelých 2. svetová vojna 1939-1945
Mníchovský diktát 1938

Vzdelávanie pre dospelých #115 - Mníchovský diktát 1938

Čítať viac

80-té výročie Mníchovskej zrady západu

Ivan Lulják Slobodný vysielač ( SV ) Vzdelávanie pre dospelých
Mierové konferencie

Vzdelávanie pre dospelých #106 - Mierové konferencie

Čítať viac

Ivan Lulják Slobodný vysielač ( SV ) Vzdelávanie pre dospelých
98. výročie Trianonu - Trianonská zmluva

Vzdelávanie pre dospelých #102 - 98. výročie Trianonu - Trianonská zmluva

Čítať viac

Zhodnotenie súčasného politického a mediálneho zahmlievania
Ako a kde sa stratilo Slovenské zlato darované zahraničnými slovákmi?
Vojenské operácie a maďarská armáda

Ivan Lulják Slobodný vysielač ( SV ) Vzdelávanie pre dospelých 2. svetová vojna 1939-1945
98. výročie Trianonu - Trianonská zmluva

Vzdelávanie pre dospelých #102 - 98. výročie Trianonu - Trianonská zmluva

Čítať viac

Podkarpatská Rus a jej putovanie medzi štátmi

Ivan Lulják Slobodný vysielač ( SV ) Ľavicové spektrum Fašizmus a nacizmus
Ustašovský nacizmus Titov odboj

Ľavicové spektrum #50 - Ustašovský nacizmus Titov odboj

Čítať viac

Chorvátko a Srbsko