Slovanský špeciál

Védické korene, Stará Viera, migrácia Slovanov.
Chtonické vplyvy západu na našu spoločnosť teraz i v histórii.
Slovanský snem v roku 1848 a slovanské hnutie súčasnosti.

Židokresťanská tradícia

Pokresťančovanie, ideové oslobodenie od kresťanstva, počiatok židokresťanstva
Postupný úpadok spoločnosti a židokresťanské otrokárstvo a ich kult krvi