Příznaky transformace Jan Kozák
Manuov zákonník

Manuov zákonník

Čítať viac

Tisícročný vzor poriadku ľudskej spoločnosti

Slobodný vysielač ( SV ) Jan Kozák Synergeticum
Základné mystériá sveta

Synergeticum #83 - Základné mystériá sveta

Čítať viac

Je uctievanie chtonickej knihy cesta možného prebudenia?
Upísal dušu diablovi - biblickí stracenci, zmysel biblickej tradície
Bhaga - ten ktorý rodeľuje bohatstvo na všetky strany

Slobodný vysielač ( SV ) Jan Kozák Synergeticum
Základné mystériá sveta

Synergeticum #81 - Základné mystériá sveta

Čítať viac

Čo je monoteizmus
Otázka stvorenia

Slobodný vysielač ( SV ) Jan Kozák Synergeticum
Základné mystériá sveta

Synergeticum #79 - Základné mystériá sveta

Čítať viac

Jazyk je voľba služby svetlej či temnej strany
Manuov zákonník, kam vedie Atlantské myslenie
Obecno - obecné dobro

Slobodný vysielač ( SV ) Jan Kozák Synergeticum
Globálna stratégia autority

Synergeticum #77 - Globálna stratégia autority

Čítať viac

Pokračovanie v popise globálnej stratégie autority
Uctievanie chtonického kultu zeme vs kult svetla - vykresávania sómy

Příznaky transformace Jan Kozák Kresťanstvo
Skutočná história kresťanstva *2

Skutočná história kresťanstva *2

Čítať viac

Krst, vykresávanie svetla, symbol býka, išas
Kresťanstvo bolo skôr, než existovala temná kniha zvaná Biblia
Zlodejina, prostitúcia a židovstvo jedno jest

Příznaky transformace Jan Kozák
Gnostický pohľad na svet

Gnostický pohľad na svet

Čítať viac

Išas, despoticko ideový nátlak žydokresťanstva
Fatalizmus vs konštruktivizmus
Kto sa bojí svetla poznania?

Slobodný vysielač ( SV ) Jan Kozák Synergeticum
Védická filozofia a kresťanstvo

Synergeticum #74 - Védická filozofia a kresťanstvo

Čítať viac

O prienikoch medzi gnostickým kresťanstvom a židokresťanstvom

Jan Kozák
Bhagavadgita, autogramiáda

Bhagavadgita, autogramiáda

Čítať viac

Prečo otroci nesmú jesť zo stromu poznania?
Biblia ako Fake News

Miloš Zverina Vladimír Laubert Ratko Sudecký Jan Kozák Mojmír Mišun
Život a kultúra Slovanov v predkresťanskom období

Život a kultúra Slovanov v predkresťanskom období

Čítať viac

Ich odkaz pre dnešok a budúcnosť