Anexia Podkarpatskej Rusi *2

Úvod, údaje a fakty
Ako si niekto svojvoľne daruje veľkú časť krajiny inému subjektu
Z histórie od Veľkej Moravy po 2.sv
Ako to bolo s oslobodzovaním cez Dukliansky priesmyk
Ivan Turjanica, študovaný kominár, a jeho zásluha na oddelení Podkarpatskej Rusi
velezrada - Edvard Beneš, vlastizrada - Klement Gottwald, Vladimír Klementis, Zdeněk Fierlinger