Slobodný vysielač ( SV ) Ivan Lulják Vzdelávanie pre dospelých
Mníchovský diktát v 1938

Vzdelávanie pre dospelých #174 - Mníchovský diktát v 1938

Čítať viac

Mali sme sa brániť proti Nemecku ?

Slobodný vysielač ( SV ) Vzdelávanie pre dospelých 2. svetová vojna 1939-1945
Malá vojna a SNP

Vzdelávanie pre dospelých #160 - Malá vojna a SNP

Čítať viac

Slobodný vysielač ( SV ) Vzdelávanie pre dospelých
Spor o Benešové dekréty

Vzdelávanie pre dospelých #151 - Spor o Benešové dekréty

Čítať viac

Politika a práva občanov
Lex Harabin

Slobodný vysielač ( SV ) Marek Baláž Vzdelávanie pre dospelých Kresťanstvo
Vojenské stratégie SR

Vzdelávanie pre dospelých #131 - Vojenské stratégie SR

Čítať viac

Pripomienkovanie zákonov cirkvami
Kam sa tlačí Vatikán, že by už strácal silu a moc?
Ako porušujú kresťania svoju vlastnú žydovskú ústavu
Rozpínavosť Rímskej katolíckej cirkvi

Slobodný vysielač ( SV ) Vzdelávanie pre dospelých
100. výročie vzniku ČSR

Vzdelávanie pre dospelých #121 - 100. výročie vzniku ČSR

Čítať viac

Ako ďalej s Československom?
Má zmysel ešte riešiť ČSR, keď je všetko navôkol v chaose a stojíme pred veľkou svetovou vojnou?

Ivan Lulják Svobodný vysílač CS ( SVCS )
 

100. výročie ČSR

Čítať viac

Aké nálady a akty sa konali k výročiu
Čo predchádzalo a ako vzniklo Česko-Slovensko
Sprevádzanie cárskeho zlata a získanie štátneho pokladu
Spor ohľadom plnenia Pittsburských dohôd

Svobodný vysílač CS ( SVCS )
Kontroverznosť dnešných historikov

Kontroverznosť dnešných historikov

Čítať viac

Ako sa vykladajú naše novodobé dejiny, dnešnými historikmi
Benešove dekréty, oddelenie Podkarpatskej Rusi, rok 1968

Slobodný vysielač ( SV ) Vzdelávanie pre dospelých
Perspektívy Slovanskej vzájomnosti

Vzdelávanie pre dospelých #103 - Perspektívy Slovanskej vzájomnosti

Čítať viac

Útok Merkelovej na Benešove dekréty
Majetok katolíckej cirkvi a kto s ňou spraví poriadok?

Slobodný vysielač ( SV ) Vzdelávanie pre dospelých
Drastický úpadok kultúry a morálky Slovanov v EÚ

Vzdelávanie pre dospelých #100 - Drastický úpadok kultúry a morálky Slovanov v EÚ

Čítať viac

Ovládanie národných samostatností európskou mašinériou

Svobodný vysílač CS ( SVCS )
Anexia Podkarpatskej Rusi *2

Anexia Podkarpatskej Rusi *2

Čítať viac

Úvod, údaje a fakty
Ako si niekto svojvoľne daruje veľkú časť krajiny inému subjektu