Miroslav Švický ( Žiarislav ) Kresťanstvo Slovan
O hriechu, vine a zodpovednosti

O hriechu, vine a zodpovednosti

Čítať viac

Cesta z oslobodenia od hriechu, ktorý si vlastne ani nespôsobil, má viesť uctievaním náboženstva, ktoré tento dedičný pocit hriechu spôsobilo
Aby bol človek schopný cti, potrebuje nielen schopnosť rozlišovať, ale aj schopnosť vzdávať úctu

Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slovan
Na Dušičky obrad za duše predkov a priateľov

Na Dušičky obrad za duše predkov a priateľov

Čítať viac

Nedelili sme sa pri hroboch na katolíkov, evanjelikov, materialistov, pôvodných, pohanov… Boli sme tam všetci spolu – v jednej – veľkej rodine

Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Na vrchárskom chodníku

Rodná cesta #111 - Na vrchárskom chodníku

Čítať viac

Hanobenie tvorby Svätoslava Hamaliara
Predstavenie novej knihy Žiarislava

Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Chýba nám úcta a sebaúcta

Rodná cesta #110 - Chýba nám úcta a sebaúcta

Čítať viac

O význame obradov (slnovratových), čo a aký znak znamená
Prinieslo kresťanstva niečo nové okrem otroctva?

Boris Koróni Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Spoločenské dianie a zdravý rozum

Rodná cesta #109 - Spoločenské dianie a zdravý rozum

Čítať viac

Policajná razia proti Pohanom a kresťanský despotizmus
Cielená mediálna kampaň
Klamy v logickej argumentácii
Ľudové financovanie kultúry, ako je so s tretím sektorom
Cestou po krajine kaňonov a sal a po stopách indiánskych puebiel

Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slovan
Kde sa skrýva nenávistná ideológia? *3

Kde sa skrýva nenávistná ideológia? *3

Čítať viac

V kresťanstve, či pohanstve, či ateizme?
Sú symboly pôvodného duchovna extrémizmom?

Boris Koróni Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Vedomecké vzdelávanie aj pre dospelých

Rodná cesta #108 - Vedomecké vzdelávanie aj pre dospelých

Čítať viac

Vodomecké vzdelávanie aj pre dospelých
Ako vzdelávať o multikulturalizme
O slovanských hodnotách, výšivky a gazdovská obroda

Boris Koróni Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Je správne mať v preambule Slovenskej ústavy Cyrila a Metoda

Rodná cesta #107 - Je správne mať v preambule Slovenskej ústavy Cyrila a Metoda

Čítať viac

Vyznamenanie pohanského etnografa Lazuríka
Vedomectvo na rok 2018
Prečo je zimný slnovrat stále tajný sviatok
Ježisko a darčeky pod stromček, staré pohanské zvyky, mikuláš
Ústava slovenskej republiky s totalitným odkazom

Boris Koróni Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Vedomecké vzdelávanie doma, v školách, škôlkach a dospelom veku

Rodná cesta #106 - Vedomecké vzdelávanie doma, v školách, škôlkach a dospelom veku

Čítať viac

O novej vlne vedomeckej univerzity
O prírodno vzdelávaní od útleho veku po pokročilý vek
O tom ako zapojiť naše zvykoslovie a obradoslovie do vzdelávacieho pochodu
O prírodnom vzdelávacom základe ,
(O) ktoré nemusí vadiť monoteistom, panteistom ani ateistom
O tom ako privítame nový rok pod Tatrami v kruhu bytostí na ceste vedomej.

Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slovan
Svoje si chráňme, cudzie nehaňme

Svoje si chráňme, cudzie nehaňme

Čítať viac

Toto duchovno predkov sme si nenechali nikdy vziať, i keď bolo zakázané a všemožne zakrývané. Je v piesňach, povestiach a rozprávkach, je v deťoch, ktoré ešte nie sú zotročené slaboduchým spotrebným otroctvom.