Miroslav Zelenka Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
Stručná história Slovanov

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť #289 - Stručná história Slovanov

Čítať viac

Miroslav Zelenka Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
Podstata základného konfliktu na Zemi

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť #286 - Podstata základného konfliktu na Zemi

Čítať viac

Miroslav Zelenka Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
Forma pôsobenia temných a svetlých síl

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť #285 - Forma pôsobenia temných a svetlých síl

Čítať viac

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Miroslav Zelenka Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
Bardo, astrálna realita, život medi životmi

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť #282 - Bardo, astrálna realita, život medi životmi

Čítať viac

Ako sa v tom celom zorientovať

Příznaky transformace Miroslav Zelenka Aktuálne energie
Ako prekonať stagnáciu vo vývoji

Aktuálne energie - Ako prekonať stagnáciu vo vývoji

Čítať viac

Stále viac ľudí sa snaží o vlastné duchovný vývoj, pričom narážajú na rôzne prekážky, bloky a bariéry a občas (možno skôr často) sa dostávajú do situácie, keď majú pocit, že stagnujú

Miroslav Zelenka Cesty k sobe
Buďme láskyplnými žiariacimi bytosťami

Buďme láskyplnými žiariacimi bytosťami

Čítať viac

Superrozhovor o aktuálnych energiách a prísedlíkoch

Příznaky transformace Miroslav Zelenka Aktuálne energie
Závislosti a ich formy

Aktuálne energie - Závislosti a ich formy

Čítať viac

Závislosť ako taká a v ktorejkoľvek forme a podobe nie je nikdy, alebo takmer nikdy, prínosom pre zvyšovanie frekvencie vibrácií. Bohužiaľ sa obávam, že niektorú zo závislostí máme takmer všetci.
Sú však rôzne druhy závislostí, ktoré sa svojimi dôsledkami pre prácu na sebe a zvyšovanie frekvencie vibrácií aj výrazne líšia. K základným formám práce na sebe tak patrí zisťovanie, uvedomovanie si svojich závislostí a logicky aj práca na ich odstránenie alebo aspoň zmiernenie.

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Miroslav Zelenka Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
Naša úloha v súčasnej zložitej situácii *2

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť #265 - Naša úloha v súčasnej zložitej situácii *2

Čítať viac

Příznaky transformace Miroslav Zelenka
Konflikty na úrovni jemnohmotných svetov

Konflikty na úrovni jemnohmotných svetov

Čítať viac

Manipulácia, energetické zneužívanie, paraziti a prísedlíkovia

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Miroslav Zelenka Všetko je inak, zrejme i budúcnosť Inkarnácia
Minulé životy

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť #261 - Minulé životy

Čítať viac

Minulé životy, reinkarnačná teória, regresná terapia