Pôvodná kultúra Slovanov - Vznik vesmíru

Silvána Hrušovská oboznamuje účastníkov konferencie s dielom ruského fyzika a liečiteľa Nikolaja Viktoroviča Levašova (1961-2012), ktorý vypracoval teóriu vzniku vesmíru a okrem iného nám nechal aj odkaz ohľadom vysvetlenia prírodných zákonov.
Vznik vesmíru, hybridná hmota, 7 matérií, vývoj ľudského éteru, psi pole, parazity, smrť, Počatie, Potrat, RITA - Telegónia, Sexuálna energia, Deň a noc Svaroga