Slobodný vysielač ( SV ) Ako ďalej Zdravie
Technická konopa a jej využitie

Ako ďalej #21 - Technická konopa a jej využitie

Čítať viac

CBD povolené/nepovolené ?

Slobodný vysielač ( SV ) Ako ďalej
Ján Maliarik

Ako ďalej #20 - Ján Maliarik

Čítať viac

Pozabudnutý velikán slovanského sveta…

Slobodný vysielač ( SV ) Ako ďalej Zdravie
Konope najmä na liečebné účely

Ako ďalej #19 - Konope najmä na liečebné účely

Čítať viac

Konopa - nechcená rastlina korporácií

Slobodný vysielač ( SV ) Ako ďalej
Konope a jej využitie

Ako ďalej #18 - Konope a jej využitie

Čítať viac

Konopa - cannabis sativa
Rozdiel medzi CBD a THC

Slobodný vysielač ( SV ) Ako ďalej
Technická konopa

Ako ďalej #17 - Technická konopa

Čítať viac

Cannabis sativa a jej využitie…
Rasladická konope vyšľachtená na Slovensku

Slobodný vysielač ( SV ) Ako ďalej
Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti

Ako ďalej #16 - Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti

Čítať viac

Vynáranie sa slovanského ducha a obnovu vlastnej hrdosti
Konope - slovanská rastlina minulosti i budúcnosti

Slobodný vysielač ( SV ) Ako ďalej
Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti

Ako ďalej #15 - Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti

Čítať viac

Zóna komfortu, v ktorej zmena nastane veľmi ťažko

Slobodný vysielač ( SV ) Ako ďalej
Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti

Ako ďalej #14 - Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti

Čítať viac

Slobodný vysielač ( SV ) Ako ďalej
Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti

Ako ďalej #13 - Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti

Čítať viac

Porovnanie vzdelávacieho systému doby nedávnej
Ruská rodová škola

Slobodný vysielač ( SV ) Ako ďalej
Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti

Ako ďalej #12 - Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti

Čítať viac