Keď sa prebudia preživší Atlanťania a Hyperboreánci #47 - Závery a opravy

Záverečné slová a zhodnotenie situácie vo svete, vytvorenie osudu Zeme, Karma aplikovaná na politikov
Táto epizóda je väčšinou o práve karmy a súčasná politika je vzatá ako príklad (predovšetkým európska situácia). Domnievam sa, že toto je najdôležitejšia časť vedomostí, ktoré nám boli odcudzené, a preto sú veľmi dôležité pre tému Survivors.