Pôvodná kultúra Slovanov - Krása slovanských žien

Popularizačná konferencia Pôvodná kultúra Slovanov 2016 / Viera Rosa Majerová vo svojom príspevku "Krása slovanských žien" oboznamuje účastníkov konferencie so zaujímavými informáciami o kráse, aure, ženách, slovanstve, návrate k pôvodnej kultúre predkov.
Slovo - Krása, Aura
Telegónia, právo prvej noci a programovanie slovanov
Genocída slovanov
Slovanský odev a genetika