Slavica Viera Rosa Majerová Pôvodná kultúra Slovanov Slovieni Čakry Wanted Dead or Dead
Krása slovanských žien

Pôvodná kultúra Slovanov - Krása slovanských žien

Čítať viac

Popularizačná konferencia Pôvodná kultúra Slovanov 2016 / Viera Rosa Majerová vo svojom príspevku "Krása slovanských žien" oboznamuje účastníkov konferencie so zaujímavými informáciami o kráse, aure, ženách, slovanstve, návrate k pôvodnej kultúre predkov.

Viera Rosa Majerová Slobodný vysielač ( SV ) Kresťanstvo Slovieni Wanted Dead or Dead
Zakázaná história slovanov

Zakázaná história slovanov

Čítať viac

Nie všetko, čo nás učili v škole, bola pravda...

Viera Rosa Majerová Slobodný vysielač ( SV ) Slovieni Wanted Dead or Dead Kresťanstvo
Dôvod ušliapnutosti slovenského národa

Dôvod ušliapnutosti slovenského národa

Čítať viac