Tartaria Vladimír Laubert
Klerikálny fašizmus

Klerikálny fašizmus

Čítať viac

Ktokoľvek stavia politickú kampaň na „Bohu“, ten ju nestavia na slovanskom Národe, iba na porobení slovanského národa

Slobodný vysielač ( SV ) Vladimír Laubert Ako ďalej Tartária
Tartária

Ako ďalej #35 - Tartária

Čítať viac

História, alebo Dejiny ?
Tartária – Bola/nebula ?

Tartaria Vladimír Laubert
Voľte (už) zvolených

Voľte (už) zvolených

Čítať viac

Priblížili sme sa k ďalším voľbám. O tomto inštitúte si ešte stále značná časť našincov myslí, že niečo zmenia. Akosi si nevieme zvyknúť, že ak by voľby naozaj mohli niečo zmeniť, tak by ich už dávno zrušili.

Tartaria Vladimír Laubert
Pohanstvo

Pohanstvo

Čítať viac

Identiarianizmus možno definovať ako opozíciu globalizácii, multikulturalizmu, islamu a mimoeurópskej migrácii, háji domáce tradície, pan-európsky nacionalizmus a kultúrnu homogenitu v rámci európskych národov vnútri Európy

Tartaria Vladimír Laubert
Komu hrajú divadlo

Komu hrajú divadlo

Čítať viac

Nedajte sa oklamať proklamovanými zmenami a rošádami v ruskej vláde. Ak by naozaj chcel niečo meniť, urobil by to už dávno.

Tartaria Vladimír Laubert
Učitelia a učitelia

Učitelia a učitelia

Čítať viac

V poslednej dobe sa ako huby po daždi vynára množstvo učiteľov slovanstva, pričom zdroj ich poznania často nie je jasný.
Na tomto mieste nechceme posudzovať toho či onoho „učiteľa“, ale vzhľadom na to, že v poslednej dobe sa ich ukazuje veľa, tak je potrebné vniesť do tohto predmetu prehľad.

Tartaria Vladimír Laubert
Životná misia

Životná misia

Čítať viac

Tartaria Vladimír Laubert Tartária
Pád Tartárie *2

Pád Tartárie *2

Čítať viac

Vojna roku 1812 bola prípravou predpolia pre nástup oveľa väčšej vojny
Prečo ju Tartária dopustila?

Slobodný vysielač ( SV ) Vladimír Laubert Miloš Zverina Ako ďalej
Lepšie spravovanie spoločnosti

Ako ďalej #28 - Lepšie spravovanie spoločnosti

Čítať viac

Slobodný vysielač ( SV ) Vladimír Laubert Miloš Zverina Ako ďalej
Lepšie spravovanie spoločnosti

Ako ďalej #27 - Lepšie spravovanie spoločnosti

Čítať viac