Bod zlomu neďaleko

Informácia prvého druhu je vo všeobecnosti POZNANIE, ale poznanie je teória
Informácia druhého druhu je životná skúsenosť, t.j. POZNANIE transformované skrz našu vlastnú aktívnu činnosť