Vladimír Laubert Tartaria Slovieni
Rama a Árijci v Indii

Rama a Árijci v Indii

Čítať viac

Objavenie sa Izraelitov na Midgard-Zemi bolo následkom príletu cudzozemcov z Pekelného Sveta, ktoré sa odohralo približne pred 5 800 rokmi

Vladimír Laubert Tartaria
Slovansko-Árijské letopočty

Slovansko-Árijské letopočty

Čítať viac

S najväčšou pravdepodobnosťou stojíme na prahu zrodu nového Letopočtu, ale tento bude jasný až po zmenách, ktoré máme predo dvermi.

Tartaria Vladimír Laubert
Všeobecne výrazy

Všeobecne výrazy

Čítať viac

Tento výber obsahuje iba tie výrazy, ktoré sme zatiaľ nevysvetlili v nijakom článku.

Vladimír Laubert Tartaria Dŕžava Slovieni
Bohovia Ochrancovia | © Игорь Ожиганов

Bohovia Ochrancovia

Čítať viac

Predstavenie Bohov Ochrancov Veľkej Rasy

Vladimír Laubert Tartaria Kresťanstvo
Hierarchia sveta tmy

Hierarchia sveta tmy

Čítať viac

I OBRÁTIA ĽUDÍ RASY VEĽKEJ NA RABOV BOHA; KTORÉHO SAMI AJ ZABILI...
I HOVORIŤ IM ZAČNÚ, ŽE STRÁDANIE BLAHOM JE, LEBO STRÁDAJÚCI BOHA UVIDIA...

Tartaria Vladimír Laubert
Tvari, alebo kto žije medzi nami

Tvari, alebo kto žije medzi nami

Čítať viac

Tvari sú bytosti umelo vytvorené z prachu (ako opisuje Biblia) alebo klony takýchto bytostí a aj ich potomkovia a hybridi s ľuďmi.

Vladimír Laubert Tartaria Dŕžava
Zdravomyslie alebo "vlastný názor"?

Zdravomyslie alebo "vlastný názor"?

Čítať viac

Informácia je teda to, čo dostaneme od okolitého sveta, Zdravomyslie je to, čo dostávame od Predkov

Vladimír Laubert Tartaria Kozmické vedomie
Budhizmus alebo odkaz našich dávnych predkov

Budhizmus alebo odkaz našich dávnych predkov

Čítať viac

Bude to musieť byť nejaký duchovný priateľ, nezáleží na tom, akú formu bude mať či ako sa bude volať, ale príde zvnútra

Vladimír Laubert Tartaria Dŕžava
Dŕžava - Rodové zriadenie slovanov

Dŕžava - Rodové zriadenie slovanov

Čítať viac

Dŕžava je pôvodný systém zriadenia Slovanov a Árijcov, v ktorom žili naši Predkovia dlhé tisícročia.
Ingliizmus, naša pôvodná Viera učí tomu, že každý národ, nezávisle od farby kože, musí uchovávať svoju vlastnú, prastarú, prvopočiatočnú Vieru, samobytnú Kultúru a neopakovateľnú Tradíciu.

Tartaria Vladimír Laubert Slovieni
Slovensko a Slovania v krivých zrkadlách

Slovensko a Slovania v krivých zrkadlách

Čítať viac

Rozkvet a osvietenosť predchádzajúceho obdobia bolo nahradené nevedomosťou a úbohosťou stredoveku
Veď ak prišli k domácemu obyvateľstvu s láskou a porozumením, prečo sa pred ním ukrývali za hrubé múry?