Slovanský smen na Valašsku - Slovanský védizmus v Dŕžave

Čím se riadili naši Predkovia? V čom sa doplňujú Slovansko-Árijské a Indické Védy? Vysvetlenie trojitosti: Materializmus - Idealizmus - Mystika.
Pojem slovania, védizmus, rodobožie, duchovný svet slovanov, judžizmus
Piaďový systém a zlatý rez, kalendár a energetický systém, Kony
Slovanský odev a oblečenie, vlasy
Otázky - piaďový systém, výchova detí, mágia, skromná predpoveď blízkej budúcnosti

Posolstvo svetla *2

Pod černokňažníkmi nehľadajte iba tých, ktorí to celé organizujú kdesi zhora a z pozadia. Ide aj o tých zradcov vlastných Rodov – najčastejšie čo do výšky evolučného vývoja Smerdov – ktorým „zachutila“ Čierna mágia