Slovanská symbolika

Slovanská rozprávka o Perúnovi a zvieratkách
Príklad zo života a celkovej snahy likvidácie slovanského sveta
Védický svetonázor
Torzné polia a symbolika, rozdiel oproti nacistickým symbolom, životná energia
Energetický systém slovanského sveta
Slovanský obereg

Mágia slovanskej reči

Slovanská reč zachovala mnoho súvislostí o stavbe sveta. Reč nás programuje, dává nám podvedomé súvislosti o svete okolo nás. Preto nám cielene degradujú reč.
Mágia ako zázrak vyjadrená rečou, rod a príroda, obrazové myslenie