Bůh Synergie - nová kniha o Stalinovi

Katyň - pravda a príčiny popravy poľských zajatcov
Potomkovia Chazarov v sovietskej vláde a viac o pôvode Stalina
Plán germanizácia a vyhladenie národov, dobytých nacistickým Nemeckom
Zrada generála Pavlova pri obrane Sovietskeho zväzu
Vynikajúce vodcovské vlastnosti Stalina a jeho hlboké vzdelanie
Osudy Stalinových synov počas vojny
Skutočné príčiny a rozsah ukrajinského hladomoru
Katyň
Chazari a Stalin
Fámy o Stalinovi, ukrajinský hladomor