Básne zo Slovanskej tvorby


Ďalšia katastrofa na skok,
majú na nás aspoň od roku pána náskok.
Čo tak po-z-dvihnúť svoj pohľad,
od prúdu hlavného pozornosť od-volať.

Máš už plán ?


Veď Boha poznáš, oslovuješ "ty",
výhradne cudziemu patrí "vy",
potrebné je raz-líšiť,
našich od cudzích od-líšiť.

Na-ši! Za-stavme slušnosť!


Internetová sieť,
na zachytenie vied,
vytvorila armáda,
hlavné toky kontroluje vláda.

Sieť medzi


Ako keď registruješ potom-ka,
stáva sa vlastníctvom bitúnka,
v našom prípade štátu,
po meno potomka si môžu prísť na odplatu.

Drža-va


V prvom rade treba žiť,
v kozme vnímavý byť,
napojiť sa na svoju rodovú niť,
samo-liečivému pudu ponechať sa u-zdraviť.

Samo sa to


Média sú jednou z foriem moci,
komuže ten prostred-ník je nápomocný?
Pred-kladaním polo-právd obraznosti,
vy-hýbajúc sa skutočnosti.

Uprostred nik


Ideš s ním na súd,
zdôvodniť svoj osud,
schvaľuješ že si majetkom cudzím,
môžu s tebou čokoľvek v núdzi.

Bez-nohí


Nie, idú správy,
ako v politike dnes sa hrali,
ako zmena klímy sa k nám valí,
Ticho!

Radšej opriem si hlávku,
prečítam slaviansku raz-práv-ku.

Du-ša


Roďme sa do teplej vody,
slávme kon prí-rody,
zjednocujme naše rody,
na pre-javenie Sva-bo-dy.

Kozmický Prav


Prečo rúbali staré háje?
Lebo v slnkom zaliatej dúbrave,
"ako v súdnej sále",
zlo-čin presvetlil sa v prave.

Veče-ra u nás


Má to pre mňa len jednu chybu,
dávam kozmos do pohybu,
legovia chranitelia,
na pomoc sa mi sem tam zídu,
ma naopak z umu zobrať idú.

Raz-mysli sa čelo-vek


Ruky si umývaj,
ak treba nos aj rukavice,
na dobrú imunitu dbaj,
končatiny ďaleko drž od očí či sliznice.

Korona a iné patenty vírusov

0