Ak si proti tak si za

Ak si proti tak si za

az is kat itorp is kA

Obluda pirátov je-reálna,
stará ako minulosť dávna,
chápadlá zastrašujúc raz-pína od pradávna,
"chyť sa ma osoba a budeš slávna".

Nič nevediaci chápadla sa lapí,
chobot hladiac pomaly pomaličky ich zdrapí,
raz-delí na skupinky,
ktoré pohadzuje si ako činky.

"Proti" pirátom sa vadiť,
je rovno "za" nich ladiť,
predsa ak som "proti",
priznávam, že "tí za" majú motív.

Priznám im silu,
nemôže mi byť divu,
že so mnou ku podivu,
ako s bábkou hýbu.

Dobré je veci pomenovať,
nie "za" a "proti" nasledovať,
lebo s menom dajú sa modelovať,
sila na ne začína účinkovať.

,anláer-ej votárip adulbO
,anvád ťsolunim oka árats
,anvádarp do aníp-zar cújušartsaz áldapáhc
."anváls šedub a aboso am as ťyhc"

,ípal as aldapáhc icaideven čiN
,ípardz hci ykčilamop ylamop caidalh tobohc
,yknipuks an íled-zar
.yknič oka is ejuzdahop érotk

,ťidav as motárip "itorP"
,ťidal hcin "az" onvor ej
,"itorp" mos ka asderp
.vítom újam "az ít" ež ,mavánzirp

,ulis mi mánzirP
,uvid ťyb im ežômen
,uvidop uk uonm os ež
.ubýh uokbáb s oka

,ťavonemop icev ej érboD
,ťavodelsan "itorp" a "az" ein
,ťavoledom as újad monem s obel
.ťavokničú aníčaz en an alis

Komentáre

comments powered by Disqus
0