Bez-nohí

Bez-nohí

Vý-mysel vý-myslou pyšne sa vy-pína,
to "najstaršie" právo Ríma,
leg-ál-na matrica ad-verzná,
proti veršom kozmu na-mierená.

No, každým porušením konu,
funkcii tela zahalí zá-clonu,
už neponíma vibráciu,
danej časti frekvenciu.

Len napodobňuje komunikáciu,
slovami nesúcimi definíciu,
fikcie jazyka leg-ál-neho,
od obrazov na míle vzdialeného.

S takým psychom sa nedá sporiť,
pokúša sa stále vnoriť,
na vy-vedenie z miery,
zatiaľ čo zuby cerí.

Ideš s ním na súd,
zdôvodniť svoj osud,
schvaľuješ že si majetkom cudzím,
môžu s tebou čokoľvek v núdzi.

Čo myseľ ich nevie poňať,
prinúti ich hlasno stonať,
lebo nedá sa tej bytosti dotknúť,
ktorá vo veršoch vie sa zomknúť.

Vý-mysel vý-myslou pyšne sa vy-pína,
to "najstaršie" právo Ríma,
leg-ál-na matrica ad-verzná,
proti veršom kozmu na-mierená.

No, každým porušením konu,
funkcii tela zahalí zá-clonu,
už neponíma vibráciu,
danej časti frekvenciu.

Len napodobňuje komunikáciu,
slovami nesúcimi definíciu,
fikcie jazyka leg-ál-neho,
od obrazov na míle vzdialeného.

S takým psychom sa nedá sporiť,
pokúša sa stále vnoriť,
na vy-vedenie z miery,
zatiaľ čo zuby cerí.

Ideš s ním na súd,
zdôvodniť svoj osud,
schvaľuješ že si majetkom cudzím,
môžu s tebou čokoľvek v núdzi.

Čo myseľ ich nevie poňať,
prinúti ich hlasno stonať,
lebo nedá sa tej bytosti dotknúť,
ktorá vo veršoch vie sa zomknúť.

Komentáre

comments powered by Disqus
0