Brehy banky, prúd riečny smerujúce stánky

Brehy banky, prúd riečny smerujúce stánky

yknáts ecújurems ynčeir dúrp ,yknab yherB

Fajčiarske zlo-zvyky,
pracovné návyky,
otvorené kohútiky,
farmaceutické styky.

Filmy hororové,
sadzby úrokové,
na mysli love,
v nedeľu v kostole.

Raz-množovanie mŕtveho,
suchota živého,
siahaním náhodného,
do systému fungujúceho.

Duchom užívateľ,
cudzieho používateľ,
dlhov zberateľ,
slameného konateľ.

Banky smerujú,
brehy umelo zužujú,
krízami obklopujú,
toky nasmerujú.

Možnosti utratenia moci,
až niet pomoci,
strašné mary v noci,
oddávaním práv mocí.

Moc je riečny prúd,
ako čarovný prút,
omýva osud,
ukazuje človekom púť.

Nezištné darovanie tým,
všetkým prav-sláviacim,
bez zabudnutia na jediného člo-veka,
posilní sa darcu rieka.

,ykyvz-olz eksraičjaF
,ykyván énvocarp
,ykitúhok énerovto
.ykyts ékcituecamraf

,évororoh ymliF
,évokorú ybzdas
,evol ilsym an
.elotsok v uľeden v

,ohevtŕm einavožonm-zaR
,ohéviž atohcus
,ohéndohán mínahais
.ohecújugnuf umétsys od

,ľetavížu mohcuD
,ľetavížuop oheizduc
,ľetarebz vohld
.ľetanok ohénemals

,újurems yknaB
,újužuz olemu yherb
,újupolkbo imazírk
.újuremsan ykot

,icom ainetartu itsonžoM
,icomop tein ža
,icon v yram énšarts
.ícom várp mínaváddo

,dúrp ynčeir ej coM
,túrp ýnvorač oka
,duso avýmo
.ťúp mokevolč ejuzaku

,mýt einavorad éntšizeN
,micaiváls-varp mýktešv
,akev-olč ohénidej an aitundubaz zeb
.akeir ucrad as ínlisop

Komentáre

comments powered by Disqus
0