Du-ša

Du-ša

Prostriedky masovej iudeizácie,
začiatky privatizácie,
rýchlosťou sekúnd tikať,
svojej prírode unikať.

Komiksy spojených štátov čítať,
vysielaním o vírusoch deň vítať,
re-klamou v podvedomie rýpať,
môžem sa niečo opýtať?

Nie, idú správy,
ako v politike dnes sa hrali,
ako zmena klímy sa k nám valí,
Ticho!

Radšej opriem si hlávku,
prečítam slaviansku raz-práv-ku.

Jazyk obrazný,
prostriedok dôrazný,
čet-s-nosťou objasní,
nepoznané raz-jasní.

Podvedomie 97 percent,
riadi ma chcem či nechcem,
až kým runy odkryjú,
húštinu nemilú.

Duša sa zobudí,
na obraznosti budík,
pod-vedomím spala,
hľa, z pod ťarchy zaspievala.

Pohladenie duálnosti šírin,
zoberie ťa do net-bes-kých výšin,
duša je,
spôsobom ako sa to deje.

Vyjadrená mysľou,
javí sa zdravo-mysľou,
poňatá očami,
javí sa krásami.
Prijatá do srdca,
láskou telom stúpa.

Pod-vedomie všetko vie,
teda duša tiež.
Pri potlačení kozmu ciest,
zachváti bolesť.

A preto keď nevoľnosť suší,
treba prihovoriť sa k duši.

Milá moja,
mojich očí svetlo,
duša moja,
muž činu s tebou raz-lúskne všetko.

Prostriedky masovej iudeizácie,
začiatky privatizácie,
rýchlosťou sekúnd tikať,
svojej prírode unikať.

Komiksy spojených štátov čítať,
vysielaním o vírusoch deň vítať,
re-klamou v podvedomie rýpať,
môžem sa niečo opýtať?

Nie, idú správy,
ako v politike dnes sa hrali,
ako zmena klímy sa k nám valí,
Ticho!

Radšej opriem si hlávku,
prečítam slaviansku raz-práv-ku.

Jazyk obrazný,
prostriedok dôrazný,
čet-s-nosťou objasní,
nepoznané raz-jasní.

Podvedomie 97 percent,
riadi ma chcem či nechcem,
až kým runy odkryjú,
húštinu nemilú.

Duša sa zobudí,
na obraznosti budík,
pod-vedomím spala,
hľa, z pod ťarchy zaspievala.

Pohladenie duálnosti šírin,
zoberie ťa do net-bes-kých výšin,
duša je,
spôsobom ako sa to deje.

Vyjadrená mysľou,
javí sa zdravo-mysľou,
poňatá očami,
javí sa krásami.
Prijatá do srdca,
láskou telom stúpa.

Pod-vedomie všetko vie,
teda duša tiež.
Pri potlačení kozmu ciest,
zachváti bolesť.

A preto keď nevoľnosť suší,
treba prihovoriť sa k duši.

Milá moja,
mojich očí svetlo,
duša moja,
muž činu s tebou raz-lúskne všetko.

Komentáre

comments powered by Disqus
0