Goj i Jóg tvoria jeden celok

Goj i Jóg tvoria jeden celok

kolec nedej airovt góJ i joG

Vôbec sa neboja,
použiť bežného goja,
prečo by sa aj?
Silou okolo veľmi neovládal.

Dobrý z neho rab,
zlo-čin-ec či vrah,
svetlo biedy zasvieti,
stiahne sa a zarmúti.

So silou okolo,
narábať by dobré bolo,
jóg sa živlom priučí,
vybuduje silné či.

Priam z kozmu dejstvuje,
svet prav ladne nasleduje,
ob-jíma kony vedmo,
s-jednotí sa v jedno.

Keď pojme že on rus,
žiaden tuctový kus,
sám kozmický lúč,
istiny na svetlo kľúč.

Vtedy sa sily vrátia,
vo veľkej miere bratia,
goja a jogína,
makro-fágov bielych rod Odina.

,ajoben as cebôV
,ajog ohénžeb ťižuop
?ja as yb očerp
.ladálvoen imľev oloko uoliS

,bar ohen z ýrboD
,harv ič ce-nič-olz
,iteivsaz ydeib oltevs
.itúmraz a as enhaits

,oloko uolis oS
,olob érbod yb ťabáran
,íčuirp molviž as gój
.ič énlis ejudubyv

,ejuvtsjed umzok z mairP
,ejudelsan endal varp tevs
,omdev ynok amíj-bo
.ondej v as ítondej-s

,sur no ež emjop ďeK
,suk ývotcut nedaiž
,čúl ýkcimzok más
.čúľk oltevs an ynitsi

,aitárv ylis as ydetV
,aitarb ereim jekľev ov
,anígoj a ajog
.anidO dor hcyleib vogáf-orkam

Komentáre

comments powered by Disqus
0