Kozmický Prav

Kozmický Prav

Kozmický Prav

Roďme sa do teplej vody,
slávme kon prí-rody,
zjednocujme naše rody,
na pre-javenie Sva-bo-dy.

Kon lásky,
krehký orech vlašský,
kto krehkosť vy-užíva,
zastaví sa mu živa.

Kon miery,
ak budeme žiť ako zvery,
rovno-váhou Chej nás vyšmarí,
chladným úsmevom Mary.

Kon času,
každá bytosť má svoju čašu,
jej chvíľa nadíde,
čin pravý ju doplniť príde.

Ruka nezištne dáva,
neochudobnenou sa stáva,
veľká jej sláva,
kozmického práva.

Od malička v nás,
ak kony nepoznáš,
nebodaj narúšaš,
degeneruješ zas a zas.

Bohovia neklamú,
počúvaj starú mamu,
nerobí raz-diely,
s vnukmi sa rovno delí.

Kon Prí-rody,
činy pre rody,
postaviť na rod,
silný ná-rod.

Darom života,
tešiť sa ochota,
život vetrom ladí sám,
"ľahkosťou si spievam."

Roďme sa do teplej vody,
slávme kon prí-rody,
zjednocujme naše rody,
na pre-javenie Sva-bo-dy.

Kon lásky,
krehký orech vlašský,
kto krehkosť vy-užíva,
zastaví sa mu živa.

Kon miery,
ak budeme žiť ako zvery,
rovno-váhou Chej nás vyšmarí,
chladným úsmevom Mary.

Kon času,
každá bytosť má svoju čašu,
jej chvíľa nadíde,
čin pravý ju doplniť príde.

Ruka nezištne dáva,
neochudobnenou sa stáva,
veľká jej sláva,
kozmického práva.

Od malička v nás,
ak kony nepoznáš,
nebodaj narúšaš,
degeneruješ zas a zas.

Bohovia neklamú,
počúvaj starú mamu,
nerobí raz-diely,
s vnukmi sa rovno delí.

Kon Prí-rody,
činy pre rody,
postaviť na rod,
silný ná-rod.

Darom života,
tešiť sa ochota,
život vetrom ladí sám,
"ľahkosťou si spievam."

Komentáre

comments powered by Disqus
0