S-pravo-d-livý či s-právne lenivý

S-pravo-d-livý či s-právne lenivý

ývinel envárp-s ič ývil-d-ovarp-S

S-pravo-d-livý,
podľa dobra z kozmu prav živý,
s právom živy.

Pravo-lenivý,
s-právne lenivý,
bez posíl živy.

Pra-volený,
za zástupcu predom s-volený,
do funkcie za-sadený,
po majetku po krvi u-miest-nený.

S-časť-ný,
svoju časť vlastní,
pozná ktorá to je,
inej ne-u-bližuje.

S-mut-ný,
časťou v prítmí,
s močiarom vnútri,
život má mútny.

Čo v Prav zasiať prídeš,
to aj zberať budeš.
Čo vnútrom prehlasuješ,
to zo seba buduješ.

Vedel nevedel vyber si,
sám raz-hodni kým si.

,ývil-d-ovarp-S
,ýviž varp umzok z arbod aľdop
.yviž movárp s

,ývinel-ovarP
,ývinel envárp-s
.yviž lísop zeb

,ýnelov-arP
,ýnelov-s moderp ucputsáz az
,ýnedas-az eicknuf od
.ýnen-tseim-u ivrk op uktejam op

,ýn-ťsač-S
,íntsalv ťsač ujovs
,ej ot árotk ánzop
.ejužilb-u-en jeni

,ýn-tum-S
,ímtírp v uoťsač
,irtúnv moraičom s
.yntúm ám toviž

,šedírp ťaisaz varP v oČ
.šedub ťarebz ja ot
,šejusalherp mortúnv oČ
.šejudub abes oz ot

,is rebyv ledeven ledeV
.is mýk indoh-zar más

Komentáre

comments powered by Disqus
0