Jaks

Stádo

odátS

Sme stádo. Sú nás milióny hláv.
Pasieme sa spolu aj bečíme spolu,
A za ničím na svete nežialime.
Stádo oviec - náš údel je taký.

Do ohrady nás ženú - ponáhľame sa do ohrady.
Na pastvu nás ženú - ponáhľame sa na pastvu.
Byť v stáde je základný zákon,
A iba jedno je strašné - vypadnúť zo stáda.

Keď príde čas - strihajú nás.
Prečo strihajú? Tomu nerozumieme.
Ale všetkých strihajú. Kamže sa podieť,
Aj keď je táto procedúra veľmi nepríjemná.

Ale pastierom nad nami je moc daná,
Povedali, že podľa vôle čarodejníka.
Tak aj žijeme, nepoznajúc tých tyranov,
Čo z nás urobili ovce!

Ach, aká šťavnatá je na pastvine chrumkavá tráva!
Aká studená voda v potôčkoch zurčiacich!
Načo je nám vedieť o špekuláciách čarodejníctva,
Keď je sen tak sladký v tienistých húštinách...

Áno, plieska po bokoch pastiersky bič.
Čo že z toho: nezaostávaj za stádom!
A ohrady majú pevný plot.
Ale pastieri nás ostražito strážia.

Ale že včera zmizli dvaja barani...
Nepomohla im pastierov "ochrana".
Zjedli ich samotní pastieri, ale vinovatí budú vlci.
Ale stádo kašle na bratov, "z hornej police".

Sme stádo. Sú nás milióny hláv.
Ideme, vrtiac zadkami.
Nebojíme sa trikov čarodejníkov.
Sme ovce. Čo chceš, to s nami rob!

.válh ynóilim sán úS .odáts emS
,ulops emíčeb ja ulops as emeisaP
.emilaižen etevs an míčin az A
.ýkat ej ledú šán - ceivo odátS

.ydarho od as emaľhánop - únež sán ydarho oD
.uvtsap an as emaľhánop - únež sán uvtsap aN
,nokáz ýndalkáz ej edáts v ťyB
.adáts oz ťúndapyv - énšarts ej ondej abi A

.sán újahirts - sač edírp ďeK
.emeimuzoren umoT ?újahirts očerP
,ťeidop as ežmaK .újahirts hcýktešv elA
.ánmejírpen imľev arúdecorp otát ej ďek jA

,ánad com ej iman dan moreitsap elA
.akínjedorač elôv aľdop ež ,iladevoP
,vonaryt hcýt cújanzopen ,emejiž ja kaT
!ecvo iliboru sán z oČ

!avárt ávakmurhc enivtsap an ej átanvaťš áka ,hcA
!hcicaičruz hcokčôtop v adov áneduts ákA
,avtcínjedorač hcáicálukepš o ťeidev mán ej očaN
...hcánitšúh hcýtsineit v ýkdals kat nes ej ďeK

.čib yksreitsap hcokob op akseilp ,onÁ
!modáts az javátsoazen :ohot z ež oČ
.tolp ýnvep újam ydarho A
.aižárts otižartso sán ireitsap elA

...inarab ajavd ilzimz arečv ež elA
."anarhco" voreitsap mi alhomopeN
.iclv údub ítavoniv ela ,ireitsap íntomas hci ildejZ
."ecilop jenroh z" ,votarb an elšak odáts elA

.válh ynóilim sán úS .odáts emS
.imakdaz caitrv ,emedI
.vokínjedorač vokirt as emíjobeN
!bor iman s ot ,šechc oČ .ecvo emS

Komentáre

comments powered by Disqus
0