Treba nám vie-ru niesť?

Treba nám vie-ru niesť?

?ťsein ur-eiv mán aberT

Po-menúvaním skutočnosti,
prichádzam k večnosti,
kozmu nekonečností,
všade okrem na verejnosti.

Vravia o nej v televízore,
keď nová legislatíva je na obzore,
pracujúcim vo verejnom sektore,
s pirátmi keď vstúpiš na more.

No keď s-dis-kreditujú ťa na verejnosti,
môžeš ty podkladať pár udalostí,
prinášajúc jasnosti,
nakoniec po-nížia ťa za s-prostosti.

Aj preto každý okolo plače,
- kolegovia nedonesú mi koláče,
- vyhodia ma z práce,
- nebudem mať ani na nové gate.

Možno verejnosť nebola nikdy naša,
len sa tak mlčky vz-náša,
na prie-zračnú po-tme-húcky sa po-náša,
kradmá ruka o-chutnávať ju pri-náša.

I mali by sme žiť v dostatku s-kromne,
v lese, na poli, pri rode súkromne,
ra-dosťou nech prekvitá mátuška na-ša vôľ-ne!

,itsončotuks mínavúnem-oP
,itsončev k mazdáhcirp
,ítsončenoken umzok
.itsonjerev an merko edašv

,erozívelet v jen o aivarV
,erozbo an ej avítalsigel ávon ďek
,erotkes monjerev ov micújucarp
.erom an šipútsv ďek imtárip s

,itsonjerev an ať újutiderk-sid-s ďek oN
,ítsoladu ráp ťadalkdop yt šežôm
,itsonsaj cújašánirp
.itsotsorp-s az ať aižín-op ceinokan

,ečalp oloko ýdžak oterp jA
,ečálok im úsenoden aivogelok -
,ecárp z am aidohyv -
.etag évon an ina ťam meduben -

,ašan ydkin aloben ťsonjerev onžoM
,ašán-zv ykčlm kat as nel
,ašán-op as ykcúh-emt-op únčarz-eirp an
.ašán-irp uj ťavántuhc-o akur ámdark

,enmork-s uktatsod v ťiž ems yb ilam I
,enmorkús edor irp ,ilop an ,esel v
!en-ľôv aš-an akšutám átivkerp hcen uoťsod-ar

Komentáre

comments powered by Disqus
0