Uprostred nik

Uprostred nik

Uprostred nik

Na čo sú nám televízne správy?
Vidieť kto čo komu spravil?
Vedieť čo s obyvateľstvom spravia?
Človekom čo pozeraním s-mluvu si schvália.

Média sú jednou z foriem moci,
komuže ten prostred-ník je nápomocný?
Pred-kladaním polo-právd obraznosti,
vy-hýbajúc sa skutočnosti.

A keď niekto nám vraví do tváre,
že deje sa niečo v chaotickom dave.
Len od-stránime správ posla,
po-nížime ich na bežného osla.

Na os-nove,
zdieľať nástroje,
pre poznanie seba vnútri dnu,
na pravé ponímanie kozmu.

Prí-roda s-prístupní,
len miesto na ktoré sám si vstúpil,
bytím teraz a tu z vďačnosti,
ob-držíš prístup k večnosti.

Na čo sú nám televízne správy?
Vidieť kto čo komu spravil?
Vedieť čo s obyvateľstvom spravia?
Človekom čo pozeraním s-mluvu si schvália.

Média sú jednou z foriem moci,
komuže ten prostred-ník je nápomocný?
Pred-kladaním polo-právd obraznosti,
vy-hýbajúc sa skutočnosti.

A keď niekto nám vraví do tváre,
že deje sa niečo v chaotickom dave.
Len od-stránime správ posla,
po-nížime ich na bežného osla.

Na os-nove,
zdieľať nástroje,
pre poznanie seba vnútri dnu,
na pravé ponímanie kozmu.

Prí-roda s-prístupní,
len miesto na ktoré sám si vstúpil,
bytím teraz a tu z vďačnosti,
ob-držíš prístup k večnosti.

Komentáre

comments powered by Disqus
0