Vie-Ra

Vie-Ra

Nemá sa čo ignorovať zlo,
skôr či neskor dobehne ťa to,
že len bez dívania sa neho,
ostane zlo-dej zlo-dejom.

Nie sú žiadne nevhodné otázky,
žiadne čo by robili mi vrásky,
všetko sa dá vysvetliť a objasniť,
jednoducho prostredníctvom lásky.

Skutočnosť sa nebojí vypátrania,
môže byť aj tisíckrát predvolaná,
je rada keď je oskúšaná,
veď ona je tá pravda sama.

Jediný kto sa pýtanie bojí,
Sú ľudia či človek čo v strachu stojí,
oprávnene podozrenie sa vynorí,
že sa niečo skrýva, ľudia moji.

Keď sa to cez zástupcu deje,
nevie sa kto je a kto nie je,
zodpovední za tie slová,
čo navigujú ľudí zhora.

Je známe, že v prvom liste Jánovom,
je to celé napísané po svojom,
aký rozdiel medzi dobrom a zlom,
a ako sa má zlo so strachom.

V láske strachu niet,
dokonalá láska vyháňa ho het.
kto trestu sa bojí sám,
nenechá sa láske bez zábran.

Čoho sa treba obávať,
je sám samotný strach,
preto mu treba iba zamávať,
a na rozlúčku vždy úsmev darovať.

O viere sa nedá logicky jasne,
niekomu to príde zvláštne
no poznať ju len po ľuďoch krásne,
čo konajú ich skutky vďačne.

Nesie sa, že každý musí niečo spraviť,
aby sa mohol s vyšším baviť.
Nejde to aj samo hneď?
Bez akýchkoľvek náuk viet?

Prečo nie a kto to vraví?
Je za tým človek, sa mi javí,
Lebo len z vnútra ide vše čo Rod vraví,
žiadne rozkazy, žiadne re-klamy, žiadne správy.

Nemá sa čo ignorovať zlo,
skôr či neskor dobehne ťa to,
že len bez dívania sa neho,
ostane zlo-dej zlo-dejom.

Nie sú žiadne nevhodné otázky,
žiadne čo by robili mi vrásky,
všetko sa dá vysvetliť a objasniť,
jednoducho prostredníctvom lásky.

Skutočnosť sa nebojí vypátrania,
môže byť aj tisíckrát predvolaná,
je rada keď je oskúšaná,
veď ona je tá pravda sama.

Jediný kto sa pýtanie bojí,
Sú ľudia či človek čo v strachu stojí,
oprávnene podozrenie sa vynorí,
že sa niečo skrýva, ľudia moji.

Keď sa to cez zástupcu deje,
nevie sa kto je a kto nie je,
zodpovední za tie slová,
čo navigujú ľudí zhora.

Je známe, že v prvom liste Jánovom,
je to celé napísané po svojom,
aký rozdiel medzi dobrom a zlom,
a ako sa má zlo so strachom.

V láske strachu niet,
dokonalá láska vyháňa ho het.
kto trestu sa bojí sám,
nenechá sa láske bez zábran.

Čoho sa treba obávať,
je sám samotný strach,
preto mu treba iba zamávať,
a na rozlúčku vždy úsmev darovať.

O viere sa nedá logicky jasne,
niekomu to príde zvláštne
no poznať ju len po ľuďoch krásne,
čo konajú ich skutky vďačne.

Nesie sa, že každý musí niečo spraviť,
aby sa mohol s vyšším baviť.
Nejde to aj samo hneď?
Bez akýchkoľvek náuk viet?

Prečo nie a kto to vraví?
Je za tým človek, sa mi javí,
Lebo len z vnútra ide vše čo Rod vraví,
žiadne rozkazy, žiadne re-klamy, žiadne správy.

Komentáre

comments powered by Disqus
0