Žili v lese, raz-prav-ali o kolese

Žili v lese, raz-prav-ali o kolese

eselok o ila-varp-zar ,esel v iliŽ

Jednoducho,
no jedným duchom,
bohovia naši v lese žili,
s kolesom hovorili.

Čak-ra,
koleso ra,
živu prijíma vôkol dá,
in-špira-cia sa k nej pridá.

Runa ju,
koleso času,
obdobie jú-ga,
koleso hýbať samo sa núka.

V kolese sva,
niet besa,
dostatok ra,
radosťou raz-dáva.

Kozmu Kon,
či vykračuje si slon,
alebo rastie strom,
špirálou zvnútra von.

Koľada díva sa,
múdrosťou Velesa,
v smere špirály pohybu,
a čo vidí nemá chybu.

Pohľad Koľady sa blysol,
koleso nám priniesol,
Koľady dar,
princíp cyklov kalendár.

,ohcudondeJ
,mohcud mýndej on
,iliž esel v išan aivohob
.ilirovoh moselok s

,ar-kaČ
,ar oselok
,ád lokôv amíjirp uviž
.ádirp jen k as aic-aripš-ni

,uj anuR
,usač oselok
,ag-új eibodbo
.akún as omas ťabýh oselok

,avs eselok V
,aseb tein
,ar kotatsod
.avád-zar uoťsodar

,noK umzoK
,nols is ejučarkyv ič
,morts eitsar obela
.nov artúnvz uoláripš

,as avíd adaľoK
,aseleV uoťsordúm
,ubyhop yláripš erems v
.ubyhc ámen ídiv oč a

,losylb as ydaľoK daľhoP
,loseinirp mán oselok
,rad ydaľoK
.rádnelak volkyc pícnirp

Komentáre

comments powered by Disqus
0