Zákony ČSFR a SR

Listina základných práv a slobôd

16. decembra 2017  0.07 MB  Listina zakladnych prav a slobod c. 23-1991 Zb.pdf
Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Listina základných práv a slobôd - kópia

16. decembra 2017  0.62 MB  zakonypreludi_sk_23_1991_zz_19910208.pdf

Ústavný zákon o referende

16. decembra 2017  0.56 MB  zakonypreludi_sk_327_1991_zz_19910816.pdf
Ústavný zákon č. 327/1991 Zb. Ústavný zákon o referende