Tartária a duchovná púť

O Tartárii ste už určite čítali nejeden článok, ale všetky boli v „minulom čase“. Nastal čas, aby sme dali veci na správne miesto. V skutočnosti je situácia oveľa zložitejšia – alebo naopak, oveľa jednoduchšia. Vždy však záleží na tom, ako vysoko čitateľ vystúpil na ceste evolúcie.

Slovanský snem na Valašsku - 9.2017 - Slovanský védizmus v Dŕžave

Čím se riadili naši Predkovia? V čom sa doplňujú Slovansko-Árijské a Indické Védy? Vysvetlenie trojitosti: Materializmus - Idealizmus - Mystika.
Pojem slovania, védizmus, rodobožie, duchovný svet slovanov, judžizmus
Piaďový systém a zlatý rez, kalendár a energetický systém, Kony
Slovanský odev a oblečenie, vlasy
Otázky - piaďový systém, výchova detí, mágia, skromná predpoveď blízkej budúcnosti