Adresa trónu: Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec, Malá Tartária

Kontakt: +421 908 691 968 (Отрок Peruň Magog)

 

Projekt Jaks je zriadený z vôle a nariadenia PraOtca Velikého, ktorému sa všetko zodpovedá. Sloboda slova a činov je súčasť práva slobodnej vôľe. Svetské zákony, zriadené otrokármi a žydmi, porušujú toto právo.

Projekt Jaks má nariadenie ignorovať svetské zákony, lebo dodržuje kony PraOtca Velikého. V tomto čase a mieste je hlavným zodpovedným za projekt Ježiš Kristus, ktorého vôle sa zodpovedajú cyrilo-metodejské tradície i čierne popice.
Náhradní zodpovední sú: Aláh, Budha, Jahve, Satan, Šiva, Káli, Krišna, Boh a iný im podobní.
Trestne zodpovední sú: pápež, patriarch, kráľovná, Kiska, Danko, Fico, Bugár, Kolár, Orbán, Putin, Trump, fúrer Merkel, Makron a iný im podobní.
Mnohonásobne smrteľne zodpovedné sú: Vatikán, Izrael, Anglicko, USA, Nemecko, Francúzsko a iné im podobné.