Podpora

Kategória: Všetky kategórie    Popis
1,00 €
5 5,00 €
10 10,00 €
15 15,00 €
20 20,00 €

Chcete podporiť projekt finančným príspevkom?

Názov účtu Zdravie športom
IBAN SK1483300000002601076472
BIC/SWIFT FIOZSKBAXXX

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:
  • do 31. marca 2019 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2019 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
    1. Vyhlásenie (editovateľné PDF)Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Údaje pre dokumenty:

IČO 42347653
Právna forma Občianske združenie
Obchodné meno (názov) Zdravie športom
Sídlo - Ulica Bobrovec
Súpisné/orientačné číslo 534
PSČ 03221
Obec Bobrovec

Informácie o určenej právnickej osobe - Notárska Komora Slovenskej Republiky

Podobné produkty

Komentáre

comments powered by Disqus