Hadrian's Villa

Hadrian's Villa - Taliansko

Venušin chrám
Síň s dórskými sloupy
Císařský palác
Triclinium
Hospitalia
Praetorium
Kasárna vigiles
Zlaté náměstí
Řecké divadlo
Poikilé a Sto komor
Vodní divadlo
Dvůr knihovny
Řecká knihovna
Latinská knihovna
Velké lázně
Malé lázně
Rybník
Kanópos
Serapidův chrám
Budova se třemi exedrami
Nympheum
Vestibul
Padiglione di tempe
Hospitalia
Knižnica
Peristilio esterno
Criptoportico con Volta
Teatro Marittimo
Terme di heliocaminus
Sála filozofov
Pecile
Quadriportico
Antinoeion
Vestibolo
Piccolo terme
Ninfeo gia creduto
caserma dei vigili
edificio con pilastri dorici
Piaza d'Oro
Grandi terme
Pretorio
Canopo
Roccabruna
Spianata di roccabruna
Tempio di Pluto
Tempio di Apollo
Odeon

/