Faistos

Phaistos (starogr. Φαιστός – Faistos) je mesto v južnej Kréte so zrúcaninami druhého najväčšieho kráľovského paláca na Kréte založeného začiatkom 2. tisícročia pred Kr.. Podobal sa palácu v Knósse. Najznámejší nález je disk z Faistu.

Oblasť mesta bola obývaná obývaná už v období neolitu (pribl. 3000 pred Kr.), čo dokazujú nálezy predmetov z tohto obdobia v priestoroch paláca. Samotný palác vznikol až o tisíc rokov neskôr. Faistos bol postavený okolo roku 1900 pred Kr. Podľa legendy v ňom vládol RhadamanthysDiov syn a brat Mina. Mesto bolo veľmi silné a prosperujúce. Malo vlastné mince a dva dôležité prístavy - Matalu a Kommos.

Faistos bol z palácov na Kréte objavený ako prvý. Výkopové práce vykonávala talianska expedícia pod vedením Fedrica Halbbera, neskôr ich viedli L. Pernier a D. Levi.

Zo všetkých krétskych palácov má Faistos asi najkrajšiu polohu. nachádza sa na vyvýšenine s krásnym výhľadom na celú Messarskú rovinu a masív Ida, ktorý je až do začiatku leta pokrytý snehom. Talianski archeológovia sa, na rozdiel od Evansa, rozhodli nechať palác tak, ako ho našli. Vďaka tomu môžeme aj my rozlíšiť staršie a novšie časti paláca.

Palác mal rozlohu asi 18 000 m2 a v ňom sa nachádzalo približne sto miestností (obytné priestory, trónnu sálu, stĺpové siene, palácovú svätyňu, lustrálne kúpele, sklady a pod.). Zaujímavosťou je pec na výrobu bronzu, podobná sa našla aj v Kato Zakros. V komorách boli nájdené hlinené tabuľky s lineárnym písmom A, no najznámejším nálezom je disk s hieroglyfickým písmom.

Pri prvom zemetrasení okolo roku 1750/1700 pred Kr. bola časť paláca zničená, lebo severná časť kopca, na ktorom Faistos stál, klesla. Zničená bola celá severná časť a aj kus hlavného nádvoria.

Aj tento palác v svojich útrobách skrýva tajomstvá. Jedným z nich je význam zvláštnych symbolov vyrytých v jeho stenách.

Faistos sa ako jediný používal aj po páde minojskej kultúry, približne až do roku 200 pred Kr.

Miesto Popis Gps
Faistos   35.051389, 24.813611
Súvisiace
Myslenky o Katastrofy Dejiny Záhady
Zánik Minojskej civilizácie

Zánik Minojskej civilizácie

Myslenky o Dejiny
Preklad disku z Faistu

Preklad disku z Faistu

Komentáre

comments powered by Disqus