jazyk: / /

Tersky Cossack Choir - Ойся ты, ойся

Ojsja, ty ojsja

На горе стоял казак. Он Богу молился,
За свободу, за народ низко поклонился.

Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,
Я тебя не трону, ты не беспокойся. (х2)

А еще просил казак, правды для народа,
Будет правда на земле, будет и свобода.
За друзей молил казак, чтоб их на чужбине
Стороною обошли алчность и гордыня.

Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,
Я тебя не трону, ты не беспокойся. (х2)

Чтобы жены дождались и отцы, и дети
Тех, кто ищет правду-мать да по белу свету.
Для людей просил казак да благословенья,
Чтобы были хлеб да соль во мирных селеньях.

Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,
Я тебя не трону, ты не беспокойся. (х2)

Чтобы крови не лилось у отчего порога,
Чтоб да кривде не жилось он молился Богу.
Так молился тот казак за землю родную,
Что б не горе, не слеза ее не коснулись.

Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,
Я тебя не трону, ты не беспокойся. (х2)

На горе стоял казак. Он Богу молился,
За свободу, за народ низко поклонился.

Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,
Я тебя не трону, ты не беспокойся. (х2)

Na horách stál kazák. K Bohu on modlil sa,
Za slobodu, za národ, nízko poklonil sa.
 
Ojsja, ty ojsja, ty mňa neboj sa,
ja ti nie tróniom, ty neznepokuj sa. (X2)
 
A ešte prosil kazák, pravdy pre ľudí,
Bude pravda na zemi, bude i sloboda.
Za druhov modlil kazák, čo by ich na cudzine
obširoka obišli nenásytnosť i pýcha.
 
Ojsja, ty ojsja, ty mňa neboj sa,
ja ti nie tróniom, ty neznepokuj sa. (X2)
 
Žeby ženy čakali i otcov, i deti
Tích, ktorí hľadajú pravdu-mať a biele svetlo.
Pre ľudí prosil kazák a blahoslovenia,
Žeby boli chlieb a soľ v pokojných dedinách.
 
Ojsja, ty ojsja, ty mňa neboj sa,
ja ti nie tróniom, ty neznepokuj sa. (X2)
 
Žeby krvi ne lialo sa u prahu,
Aby sa krivde nežilo on modlil sa k Bohom.
Tak modlil sa kazák za zem rodnú,
Čo by nie hore, nie slza ich ne dotkla sa.
 
Ojsja, ty ojsja, ty mňa neboj sa,
ja ti nie tróniom, ty neznepokuj sa. (X2)
 
Na hore stál kozák. K Bohu modlil sa ,
Za slobodu, za národ, nízko poklonil sa.
 
Ojsja, ty ojsja, ty mňa neboj sa,
ja ti nie tróniom, ty neznepokuj sa. (X2)

Komentáre

comments powered by Disqus