Священная война

Svätá vojna

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Пойдем ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Vstávaj, krajina ohromná,
vstávaj na smrteľný boj
S temnou fašistickú silou,
S tou prekliatu hordou.

Nech spravodlivý hnev
vzrastá ako vlna ,,
Začína národnej vojna,
Svätá vojna!

Ako dva odlišné póly,
Vo všetkom nepriateľské.
My za jas a svet sa bije,
Oni - vláda temnoty.

Nech spravodlivý hnev
vzrastá ako vlna ,,
Začína národnej vojna,
Svätá vojna!

Budeme vzdorovať nepriateľom,
všetkých správnych myšlienok.
Násilníkom a lupičom,
trýznitelům ľudu!

Nech spravodlivý hnev
vzrastá ako vlna ,,
Začína národnej vojna,
Svätá vojna!

Nesmie tá čierna krídla,
lietať nad našou vlasťou.
Jej rozľahlé pláne,
nesmie nepriateľ pošliapať.

Nech spravodlivý hnev
vzrastá ako vlna ,,
Začína národnej vojna,
Svätá vojna!

Zhnitým špinavým fašistom
Preženie guľku čelom,
Tomu odpadu ľudstva,
stlučeme pevné rakvy!

Nech spravodlivý hnev
vzrastá ako vlna ,,
Začína národnej vojna,
Svätá vojna!

Budeme bojovať celou silou,
Celým srdcom, celou dušou
Za krajinu našej milovanú,
Za náš obrovský Zväz.

Nech spravodlivý hnev
vzrastá ako vlna ,,
Začína národnej vojna,
Svätá vojna!

Vstáva krajiny ohromná,
vstáva na smrteľný boj
S temnou fašistickú silou,
s tou prekliatu hordou!

Nech spravodlivý hnev
vzrastá ako vlna ,,
Začína národnej vojna,
Svätá vojna!

Komentáre

comments powered by Disqus